®

- en båtreise du aldri glemmer


Annonsere

Kontakt

Om

Velkommen til Telemark

 

 - det vakreste fylke i Norge!

FaktaGuide

Kommuner

Skoler

Offentlig Transport

Overnatte

Telemarkskanalen

Museer

Severdigheter

Sport

Lån og Finans

Værmelding


Produkter- og

Tjenester i Telemark

Aktiviteter og Events

Bank og Forsikring

Bilforhandlere

Bilverksted

* Bildeler og bilutstyr

Bobiler

Campingvogner

Boligleverandører

Byggevarer

Båtforhandlere

* Båtopplag

* Båtverksted

* Brygger

* Undervannsarbeid

Eiendomsmeglere

Elektro

* Data

* Tele

Entrepenører

* Transporttjenester

Finasiering og Lån

Galleri

Hus og Hage

Hytteleverandører

Håndverkere

* Blikkenslagere

* Glassmestere

* Malere

* Murere

* Snekkere

Interiør og Møbler

* Garderobe

Kjøkken og Baderom

Kjøpesenter

Media og Reklame

Offentlig Transport

* Buss-Båt-Fly-Taxi

Overnatting

* Hotell / Camping

* Hytter / Appartment

Ovner og Peiser

* Fyringsolje og Ved

Reisebyrå

Reisearrangører

Shopping

Sikkerhet og Alarmer

Spisesteder

Tjenester

* Advokater

* Barnehager

* Flyttebyrå

* Regnskap

Trening og Helse

Undervannsarbeid

VVS

* Inneklima

* Rørleggere

* VarmepumperBruk pengene riktig

- SHOP billig!

 


 

Severdigheter i Skien

(Skien kommune forside) 

 

 

 

 

Skien kirke

Skien-kirke. Kilde: Bitjungle

Skien kirke er et nygotisk kirkebygg fra 1894. Kirken er hovedkirke i Skien prosti og har 1200 sitteplasser. Kirken er 47 meter lang med en tårnhøyde på 68 meter, den innvendige høyden er 17 meter. Kirken er tegnet av arkitekt Hagbarth Martin Schytte-Berg. Inspirasjon ble hentet hos de tyske arkitektene Johannes Vollmer og Johannes Otzens. Kirken ble innviet 31. august 1894 av Kristiansands biskop Johan Christian Heuch. Orglet i Skien kirke er et av landets største med over 5000 piper. Det opprinnelige orgelet ble bygget i 1894 av Olsen & Jørgensens orgelfabrik i Oslo, men ble skiftet ut i 1954 med et nytt fra J. H. Jørgensens orgelfabrikk, som senere har blitt utbygd og modernisert. Skien kirke har en kombinasjon av nygotiske spissbuer og romanskinspirerte rundbuer. I korbuen ser man spissbuen, tverrskipet har også spissbuer øverst, mens galleriene og de langsgående sideskipene har rundbuer. 

Den kunstneriske utsmykningen i Skien kirke er først og fremst preget av glassmaleriene i kor, tverrskip, hovedskip og dåpssakristi, og av ornamentikken på vegger og i tak.

Skien gamle kirke Christianskirken, som lå på det som i dag er Handelstorget, gikk tapt i den store bybrannen i 1886. I påvente av en fullgod erstatning for den nedbrente korskirken, ble det reist en interimkirke i tre på Marensro. Interimkirken ble tatt i bruk som skolebygg da et nytt og storslått kirkebygg i mur stod ferdig på Lie i 1894. Den ble revet av Skien kommune 31. mars 2011.

Dagens kirke ble bygget med utgangspunkt i forventninger om at Skien skulle bli et bispesete og at den nye kirken skulle bli domkirke, noe som ikke skjedde. Under den andre verdenskrigen omdefinerte riktignok Quislings okkupasjonsregjering kirkesognene, og Skien kirke ble kalt domkirke frem til krigen var over og den tidligere, geografiske kirkeordningen ble gjeninnført.

Kilde: Wikipedia

 

Andre kirker i Skien kommune

 

Borgestad kirke * Gimsøy kirke * Gjerpen kirke * Gulset kirke * Kilebygda kirke

 

Luksefjell kapell * Melum kirke * Nenset kirke * Skotfoss kirke * Solum kirke * Valebø kapell


 

 

 

Kapitelberget

Kilde: Bitjungle-Wikipedia

Kirken på Kapitelberget er fra middelalderen. Den ble oppført som privat kapell til Bratsberg gård i begynnelsen av 1100-tallet. Kirken er en kryptkirke, som det bare finnes fire av i Norge. Kirken ble antakelig viet til Mikael, en engel omtalt i Bibelen da man i middelalderen ofte viet en kirke til en engel (eller helgen) for å knytte kontakt mellom kirken og engelen. 

Kirker på fjell ble ofte viet til Mikael, likeså kirker med krypt slik som Kapitelberget. Man vet ikke når kirken gikk ut av bruk, men i 1576 omtaler Peder Claussøn Friis den som en ruin. Man antar at den kan ha blitt ødelagt da Bratsberg gård brant i1156. Kirken er kommunes tusenårssted.


 

 

 

Børsesjø Naturreservat

Børsesjø er et fredet naturreservat som ligger i nordre enden av den frodige Gjerpensdalen. Det er her registrert over 210 fuglearter. I sjøen er det fiskeslag som gjedde, brasme, sørv og ål. Skal du besøke dette fine området så er tilgjengeligheten best fra Gjerpen kirke hvor det er en merket sti mellom Gjerpen Pleiehjem og Prestegården som går ned til fugletårnet / observasjonstårnet. Det er ikke tillatt med ferdsel i reservatet i perioden fra 15. april til 1. juli. Unntaket er på den oppmerkede stien frem til observasjonstårnet.


 

 

 

Kilde: Odd Grenland

Polfareren Hjalmar Johansen var fra Skien, og han var med på å stifte Idrætsforeningen Odd. Norges eldste eksisterende fotballklubb, Odd Grenland, er en del av denne idrettsforeningen.

Kilde: Skien kommune


 

 

Henrik Ibsen

           

Ibsens første femten leveår i Skien var en klassereise fra velstand til fattigdom. Inntil forsommeren 1834 var familien Ibsen en av Skiens mest velstående. Men i løpet av bare ett år, som begynte brått med myndighetenes stengning av den store brennevinskjelen, ble familien fullstendig ribbet og kastet ut i fattigdom.

 

Henrik Ibsen ble født i Skien den 20. mars 1828. Faren hans, Knud, var kjøpmann og brennerieier. I mange år var han en av Skiens største skatteytere.

Ibsens første femten leveår i Skien var en klassereise fra velstand til fattigdom.

 

I 1833 kjøpte Knud Ibsen gården Venstøp som et sommersted for familien. Da han bare to år senere mistet både formuen og levebrødet sitt., måtte familien flyttet fra byen og ut til Venstøp på helårsbasis.

Henrik Ibsen bodde på Venstøp fra han var 7 til han var 15 år gammel. Kildene forteller at han var en gutt som likte å leke for seg selv, men som også spilte dukketeater og tryllet for ungene i nabolaget. Etter konfirmasjonen reiste 15-åringen Henrik til Grimstad for å bli apotekerlærling. Han besøkte kun Skien en gang til i løpet av livet.

I dag utgjør Venstøp-gården Henrik Ibsens Museum, et sted der man kan oppleve Ibsens barndom med alle sanser.

Kilde: visittelemark


 

 

 

 

 

 


- startstedet for din drømmeferie
AltomLondon.no 

FaktaGuide

Kommuner i Telemark

Skoler

Offentlig Transport

Overnatte

Telemarkskanalen®

Museer 

Severdigheter

Sport

Værmelding

 

  

  

TelemarkFylke.no er en nettside som er tilpasset brukernes ønsker for informasjon, en nettside som er enkel i bruk, og en nettside hvor man på enklest mulig måte kan knyttes opp mot leverandører innen aktuelle kategorier. All informasjon som er gjengitt på sidene er innsamlet og systematisert etter beskrivelser i kilder. TelemarkFylke.no kan med dette som bakgrunn ikke gi en total garanti for innholdets korrekthet og kan ikke på noen måte påta seg ansvar dersom enkelte opplysninger ikke er korrekte. TelemarkFylke.no fra sier seg herved alt ansvar for oppståtte feil, eventuell mistolkning og / eller tap, skuffelse eller skade som følge av bruk av den informasjon som er gjengitt på sidene. Bilder er egenproduserte, annonsør- og wikipediafoto og med kilder fra de respektive linkområder.

Alt innhold på TelemarkFylke.no er beskyttet med opphavsrett ©