Tilkallingsvikarer

Elever på vei inn og ut av skolens hovedinngang
Vil du være tilkallingsvikar på Kragerø vgs? Foto: AFS

Publisert:

31.08.2023

Oppdatert:

31.08.2023 kl.14:47

Kragerø vgs har behov for lærere i tilkallings-vikariat

Kragerø vgs har behov for lærere i tilkallings-vikariat, primært innen fag som psykologi, helse- og oppvekstfag, tekniske fag, samt spesialundervisning. Andre fag kan også være aktuelle.
På avdeling for spesialundervisning er det i tillegg behov for tilkallingsvikarer som elev-veileder/assistent.
Ta kontakt med avdelingsleder for administrasjon, Stein Schille, på mobil 930 02 639 eller mail stein.schille@vtfk.no, for nærmere informasjon og søknadsprosess.