Open skule

Open skule

Publisert:

28.08.2023

Oppdatert:

28.08.2023 kl.09:03

Velkommen til open skule tysdag 5. september frå kl. 15.30

Skulen har fått nyoppussa fellesareal og nytt ventilasjonsanlegg.

I høve ferdigstillinga inviterer me entreprenørane, presse, politikarar, samarbeidspartnerar, elevar, føresette og elles alle som har lyst til å sjå skulen vår, for å vise kor flott det har blitt.

Me vil nytte høvet til ei offisiell opning og å takke dei som har bidrege til realiseringa av dette.

Program

Kl. 15.30:

•Servering av bobler og noko attåt
•Høve til å handle varmmat og anna i den nyoppussa kantina vår.
•Mingling og omvising
 

Kl. 16.30:

•Offisiell opning v/fylkesordførar Terje Riis-Johansen
 

Kl. 16.45:

•Taler og anna
•Høve til å sjå seg rundt og omvising fram til kl. 18.00.