Forholdet mellom samisk kultur og norsk kultur, har gjennom historien vært et tema som har hatt betydning både kulturelt, og ikke minst også politisk. For til tross for at den samiske kulturen og det samiske folket, har vært å regne som norsk, har ikke alltid dette vært noe som har vært like tydelig når det kommer til samiske rettigheter, frihet til å bruke språket sitt og ikke minst har politiske prioriteringer i forhold til det samiske folket haltet, sammenlignet med i resten av Norge. Vi snakker mer seriøst om dette i dag, men vil endringen komme?

Alle som jevnlig leser nyheter vil vite at det har vært mange saker oppe i media som dreier seg om samisk kultur, rettigheter og politiske beslutninger fra Oslo. Man vil også vite at det er ufattelig lite det blir skrevet om dette, sammenlignet med hvor viktige disse sakene er. Og her er det ikke annet å gjøre enn å ta kritikk. Både for media og for politikerne.

En del av Norge

For det å prioritere det samiske folket og den samiske kulturen som en reell del av Norge og norsk kultur, er nettopp å prioritere Norge. Det å være samisk er noe som for mange har føltes skamfullt, når det er noe man burde være stolt over. For samene er en helt essensiell del av den norske historien og kulturen.

Det blir heldigvis snakket mer og mer om problemstillingene som knytter seg til disse tingene, men det er fortsatt alt for liten dekning, og dette skyldes til dels et manglende engasjement i befolkningen. Og her må politikerne komme på banen og komme lede som eksempel, for både Telemark og samene er en essensiell del av landet, historien og folket vårt, og fortjener å føle at det er akkurat det.