Kragerø videregående skole

I fokus

Elever har prøve i klasserom

ER DU FORBEREDT TIL EKSAMEN?

Du er selv ansvarlig for at maskinvare og programvare er i orden på din PC før eksamen. Klikk her for å laste ned en oversikt over hva du må gjøre. Foto: T.S.H.

Kalender

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.