Voksenopplæring Pluss (VO+)

Mange elever sliter med å følge ordinær undervisning i videregående skole. Ulike utfordringer fører til at mange elever står uten et fungerende opplæringstilbud. Vi har jobbet med nettbasert undervisning siden 2001 og vår erfaring er at de aller fleste er i stand til nå målene sine gjennom et tilpasset opplegg. Det er mulig å søke seg inn fra man er 16 år.

Hovedprinsipper

Vi har utviklet en opplæringsmodell hvor vi gjennomfører all opplæring over nett. Opplæringsmodellen har fire hovedprinsipper: 

Tilpasning: Som elev hos oss får du en fagplan tilpasset dine muligheter. Dette gjelder særlig i forhold til studiebelastning og graden av sosial interaksjon i det digitale klasserommet. Samtidig møter du lærerne dine til faglige samtaler hver uke. Kjennskapen læreren får til deg i disse samtalene gir et godt grunnlag for å tilpasse etter dine behov.  

Komprimering: De aller fleste fag går over ett semester. Dette medfører at du som elev kun trenger å konsentrere deg om ett, to eller tre fag om gangen - avhengig av arbeidskapasitet. Det medfører også at vi kan starte opp nye elever høst og vår. Tar du kontakt med oss, kan vi se på hvilke muligheter vi har for deg. 

Felles undervisning: I alle fag er det fast ukentlig undervisning i et digitalt klasserom. Omvendt undervisning, diskusjon og oppgaveløsning er vanlig, ved siden tradisjonell "tavleundervisning". 

Tett oppfølging: Hver uke skal du som elev møte læreren i hvert fag til samtale. Den nære relasjonen mellom lærer og elev gir gode muligheter for individuelle tilpasninger. Disse samtalene bidrar også til å sikre vurderingsgrunnlaget ditt og at du får den hjelpen du trenger. Lærerne er tilgjengelige på Teams hver dag og det settes opp ekstra møter hvis du trenger det.  

Vær oppmerksom på:

Elever ved Notodden Ressurssenter blir registrert som elever ved Notodden videregående skole. Når du tas inn som elev hos oss, anses du som voksen, uansett alder. Tilpasningene i dette løpet gjelder hovedsakelig antall fag og at det foregår på nett. Utenom den vanlige tilpasningen alle elever har krav på, tilbys det ikke spesialundervisning jfr. Opplæringsloven.  

Siden avstanden er stor mellom lærer og elev, er samtalene viktige for både elevens læringsutbytte og lærerens mulighet å sette vurderinger. God kommunikasjon er helt sentralt i dette løpet, og du møter læreren med kamera og lyd.  

Du får standpunktkarakter i alle fag og kan i likhet med ordinære elever bli trukket ut til skriftlige og muntlige eksamener. Du kan også søke lån og stipend.  

Utdanningstilbud

Mange elever gjennomfører hele sin videregående utdanning hos oss. Vi tilbyr følgende utdanningsprogram: 

  • Påbygg til studiekompetanse 

Inntak

Vi har løpende inntak gjennom året og starter opp nye elever i løpet av få dager. Elever som blir innmeldt etter henholdsvis høstferien og vinterferien vil i det fleste tilfeller måtte vente til neste semester før de kan starte opp. 

Vi er en offentlig utdanningsinstitusjon og kan ikke ta betalt av privatpersoner. Våre oppdragsgivere er hovedsakelig fylkeskommuner, NAV og videregående skoler. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å studere her, vi kan hjelpe deg i forhold til kontakten med det offentlige. 

Søknad

Hvis du er under 19 og fra Telemark, søker du i dette skjemaet. Se hvilken dokumentasjon du trenger nedenfor. 

Hvis du er over 19 og fra Telemark, søker du via vigo voksen. Spesifiser i søknaden at du ønsker å gå på Voksenopplæring Pluss.  

Hvis du ikke er tilhørende Telemark, tar du eller de som kjøper fagene på dine vegne kontakt med oss for å søke. Da trenger vi også en Betalingsgaranti. 

Felles for alle, uansett alder og fylke, er at du trenger en viss type dokumentasjon. Du må ha:  

  • En uttalelse fra rådgiver på skolen du er tilknyttet nå (hvis du er i skole) 

  • Helsedokumentasjon fra lege/spesialist som forklarer at du ikke kan følge et ordinært løp 

 

Avtal en videosamtale

Det er mange fordeler ved å møtes til en videosamtale. Foruten at det er hyggelig å møtes ansikt til ansikt kan det også gjøre det veldig mye lettere å feilsøke problemer med for eksempel innsøking eller innlogging. Motsatt vei kan det være lettere for oss å forklare utdanningsløp og fagvalg ved å vise fram eksempler. Vi benytter oss av Teams, men du trenger ikke å ha bruker der for at vi skal kunne invitere deg til en samtale.  

Du finner kontaktinformasjon til alle våre ansatte på hjemmesiden vår. Ta kontakt, så avtaler vi en samtale.  

 

Kontakt

Nilia Kamilla Storøygard Lie

Oppfølgingsansvarlig VO+ og nettlærer

nilia.kamilla.lie@vtfk.no

Bård Løvgren

Avdelingsleder på Nettskolen og Ressurssenter

baard.lovgren@vtfk.no

41217132

Publisert: 18.10.2020 Oppdatert: 03.06.2024 kl.13:32