Bamble videregående skole

I fokus

Nybygg Bamble vgs

Bamble videregående - én skole- én lokasjon!

Bamble vgs er nå endelig blitt en samlet skole og har i høst tatt i bruk flotte nye lokaler på Grasmyr. Les mer om hva skolen vår kan tilby her.

Det er hos oss det begynner!

Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. På Bamble videregående skole kan du velge 3 år på Studiespesialisering eller 2 år på Yrkesfaglig utdanning. Se hvilke utdanningsprogram du kan velge hos oss. Velkommen til oss!

Kalender

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.