Rukjan videregående skole

I fokus

Skoleelev foran pc.

Tilbud om maskinfører-, stroppe- og anhukerkurs

Vi tilbyr maskinfører-, stroppe- og anhukerkurs ved Rjukan videregående skole i uke 42, 2024. Kurset er på dagtid, og er et samarbeid med Industri- og Sikkerhetsskolen AS.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.