Rukjan videregående skole

I fokus

Skoleelev foran pc.

Husk å søke videregående!

Frist for elever og lærlinger er 1. mars. Trenger du spesiell behandling av søknaden din, er fristen 1. februar.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.