Informasjon ungdomsskoler

Runar Dragsund Elvestad

Avdelingsleder pedagogisk støtte

runar.elvestad@vtfk.no

99559669

35919005

Mette-Lise Mikalsen

Avdelingsleder undervisning ST

mette-lise.mikalsen@vtfk.no

48073823

Gøran Høyvik Ulltang

Avdelingsleder undervisning ID

goran.hoyvik.ulltang@vtfk.no

95930207