Norskinnføring med grunnskolefag

Målet med tilbudet

  • "Norskinnføring og grunnskolefag" skal gi unge minioritetsspråklige grunnlag for å gjennomføre og bestå videregående opplæring

  • Opplæringen skal gi både språkferdigheter og faglig utvikling, og den skal bidra til integrering i samfunnet

Publisert:

29.01.2021

Oppdatert:

29.01.2021 kl.10:14