Budsjett og økonomi

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Vedtatt årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Fylkesdirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 

Budsjettforslaget i PDF

Budsjettforslag behandles i fylkesutvalget 28. november, som innstiller til fylkestinget. Fylkestinget behandler og vedtar budsjettet og økonomiplanen i sitt møte 12. desember. 

Spørsmål og svar

Fylkesdirektøren inviterte de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Se spørsmålene og svarene her

Saksprotokoll fylkesutvalget jf § 14-3 i kommuneloven

Fylkesutvalget innstilling til budsjett fra møte 28. november 2023

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Vedtatt årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Budsjett 2023: Spørsmål fra folkevalgte

Fylkesdirektøren har invitert de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2023.

Se spørsmålene og svarene her

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Vedtatt budsjett og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022-2025

Budsjett 2022: Spørsmål fra folkevalgte

Fylkesdirektøren inviterte de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Se spørsmålene og svarene her

Økonomirapportering

Økonomirapportering 2024

Rapportering 1. tertial (Framsikt)

Månedsrapport fra KBN Finans per 30.04.24

Årsmeldinger / årsrapporter

2022

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2022

2021

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2021

2020

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020

Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2020

Historisk arkiv

Her finner du en oversikt over eldre budsjett og økonomiplaner og årsrapporter.

Arkiv over tidligere budsjett og økonomiplaner

Arkiv over tidligere årsrapporter

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 14.05.2024 kl.14:31