Sende faktura til fylkeskommunen

Alle fakturaer til Telemark fylkeskommune skal sendes i elektronisk EHF-format 0192:929882989

Det er svært viktig at du stiler fakturaen til Telemark fylkeskommune. Leveringsadressen på fakturaen skal alltid vise hvilken virksomhet som har mottatt varen eller tjenesten.

 

Elektronisk faktura (EHF)

Telemark fylkeskommune følger DIFI-standard for elektronisk faktura. Faktura som bryter retningslinjene våre, regnes ikke som mottatt.

Fakturaadresse er:
Telemark fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2844
3702 Skien

• Telemark Fylkeskommune org.nr 929 882 989
• Telemarkskanalen FKF org.nr 990 599 386

Alle fakturaer skal sendes i EHF 3.0-format
ELMA 0192:929882989 - Visma Maventa aksesspunkt
Adressen gjelder uansett hvilken del av fylkeskommunen (kundenummer) som skal ha den elektroniske fakturaen.

Vi gjør oppmerksom på at fakturaer som vedlegg til e-post, f.eks i pdf-format, ikke regnes som elektronisk faktura.

Mer generell informasjon om elektronisk faktura (difi.no)

Retningslinjer for faktura

Telemark fylkeskommune har følgende retningslinjer for faktura:

 • Alle fakturaer skal sendes i EHF 3.0-format.
 • Det må være riktig fakturaadresse, se «Elektronisk faktura (EHF)».
 • Det skal være påført riktig firesifret referansenummer. «Deres ref» (Hovedansvarsnummer).
 • OBS! Kun siffer, ikke navn eller andre tegn i «Deres ref» feltet. Denne verdien trenger ikke nødvendigvis å være synlig i faktura-visning. 
 • I tillegg til firesifret referansenummer kan faktura også inneholde referanse som enhetsnavn, innkjøpers navn eller annen referanse som blir opplyst ved inngåelse av handel.
 • Vi har 30 dagers betalingsfrist. Fristen løper fra datoen korrekt faktura er mottatt.
 • Faktura som ikke oppfyller retningslinjene for fakturering blir ikke betalt. Leverandør må da sende kreditnota og ny korrekt faktura med ny dato og forfall.
Slik merker du faktura

Referansenummer politisk organisasjon og fylkesadmininstrasjon

Referansenummer videregående skoler

Referansenummer tannklinikker

 

Ehandel 

Hvis faktura genereres på bakgrunn av en bestilling fra vår eHandelsløsning skal fylkeskommunens ordrenummer (8 siffer) plasseres i feltet “Order reference”.  
Forøvrig forutsettes at faktura inneholder informasjon i samsvar med Bokføringsforskriftens § 5-1-1. Forskrift om bokføring - Lovdata. 

Vi forbeholder oss retten til å returnere mangelfulle fakturaer ifht. disse bestemmelsene. 
For fakturaer som ikke blir sendt som EHF eller for eventuelle andre spørsmål kan det sendes en e-post til fakturabehandling@telemarkfylke.no


How to send an invoice to Telemark county council 

Suppliers must send all invoices to Telemark fylkeskommune electronically in Ecommerce Format (EHF 3.0). 

The Norwegian EHF Billing format is compatible with the European format called Peppol BIS Billing 3.0. 
For all our sub-units, the invoice must be addressed to Telemark fylkeskommune, organization number 929 882 989. The sub-unit where the goods or services are delivered must be placed in the delivery address field on the invoice. 

 • Electronic invoice address: 0192:929882989 
 • Access point: Visma Maventa 
Online invoice portals 

“Your reference” is a required field in the EHF-standard. Here you must place a four digit reference. The employee from our organization will provide this when placing the order. 

 • In the xml-file this number should be placed here: "Buyer Reference" 

NB! No additional information in these fields, only these four digits. 
If the invoice originates from an order from our ecommerce shopping system, eHandel, our internal order number must be placed on the invoice. We use an eight-digit code, which is preferably placed in “Order reference”.

 • In the xml-file this number should be placed here: OrderReference/ID) 
Payment requirements 

Invoices will be paid within 30 days of the invoice date. 

Publisert: 09.09.2019 Oppdatert: 16.05.2024 kl.08:48

Organisasjonsnummer
929 882 989

Kontonummer
1506.94.84570