Kulturarv

Vårt oppdrag er å forvalte kulturarv som kilde til kunnskap, opplevelse, tilhørighet og bærekraftig bruk for oss og fremtidige generasjoner.

Det har levd mennesker i det vi i dag kaller Norge i mer enn tolv tusen år. De har bodd her og brukt naturen rundt seg, blant annet til å skaffe seg mat og materialer. Dette har satt sine spor i landskapet og har gitt oss et mangfold av ulike typer landskap.

Vegetasjon, steingjerder, vegfar, bruer, stier, bygninger og utmark er alle element som kan hjelpe oss til å bedre forstå hvordan generasjonene før oss har levd i, brukt og omskapt naturen til et levende kulturlandskap.

Team Kulturarv i Telemark fylkeskommune er øverste myndighet i kulturminnevern i fylket. Kulturminneloven, stortingsmeldinger og andre statlige føringer er grunnlag for arbeidet vårt. Vi er en politisk styrt organisasjon og strategisk kultur- og idrettsplan er fylkespolitikernes ønsker og mål for arbeidet her i fylket. 

Følg vår Facebook-side for oppdateringer om kulturmiljøarbeidet i Telemark.