Kollektiv og transport

Tre ungdommer på vei inn i buss fra venstre. Bussen plassert midt i bildet. Sjåføren skimtes gjennom frontrute på buss.
Foto: Per Stian Johnsen
Vi skal gi innbyggerne i Telemark et godt kollektivtilbud.

200 busser sørger for over 6 millioner kollektivreiser årlig - et tall vi har en klar ambisjon om at skal vokse. 

Farte bysykler kjører om lag 1500 turer i uka i Skien og Porsgrunn. Ordningen med bysykler startet våren 2023, og ambisjonen er at antallet sykler og depoter skal øke. Om vinteren har syklene piggdekk, så ordningen kan brukes hele året. 

Vi er ansvarlig for skoleskyss for om lag 8500 elever i grunnskolen og videregående opplæring, og for 2500 personer som bruker fylkeskommunens TT-ordning (tilrettelagt transport). 

Vi har også ansvar for tildeling av om lag 350 drosjeløyver. 

Gjennom ferjeselskapene i Brevik og Kragerø tilbyr vi ferjetransport på flere strekninger i Telemarksskjærgården. 

 

 

 

På jakt etter buss eller sykkel?

Klikk her for å se bussrutetider og informasjon om buss- og bysykkeltilbudet: 

Farte.no

Sjekke ferjetidene?

Ved å klikke på knappene får du opp rutetider og informasjon om ferjeselskapene. 

Kragerø Fjordbåtselskap

Brevik fergeselskap 

Reisekort for fastboende