Hjalmar videregående skole

Eksamen våren 2024

Lurer du på noe rundt eksamen? Sjekk nettsidene om eksamen! I bildet til venstre her ser du aktuelle datoer for lokale muntlige/praktiske eksamener.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.