Hjalmar videregående skole

Hvem er vi på Hjalmar Johansen vgs?

Skolen tilbyr idrettsfag, medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag, påbygging til generell studiekompetanse og arbeids- og hverdagslivstrening. Skolen ligger i Skien fritidspark.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.