Elevdemokrati

Elevrådsstyret 2023 2024
Elevrådsstyret 2023/24
Foto: Trond Gausnes

Elevrådet 

Elevrådet er det høyeste organet for skolens elever. Elevrådet er samtidig fellesorganet for alle elevene på skolen. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevens arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din.

Elevrådsstyret 2022/2023:
Leder Sondre Callaerts 2IDC
Nestleder Kine Helene Blyberg 4PÅB
Styremedlemmer

Kristoffer Tørnblom Vidme 2KOB
Thea Marie Haugen 1MEB
Carl William Magalhaes 1MEA
Tabarek Musaab Hadi Alrbaae 3MEB


Skoleutvalg og skolemiljøutvalg SU/SMU

Skoleutvalg er også skolemiljøutvalg i Telemark fylkeskommune. Arbeidet i SU/SMU er en del av skolens kvalitets- og utviklingsarbeid.

SU/SMU 2022/23:
Leder (elev) Thea Marie Haugen 1MEB
Nestleder(elev) Carl William Magalhaes 1MEA
Andre elevrepresentanter

Sondre Callaerts 2IDC
Kine Helene Blyberg 4PÅB
Kristoffer Tørnblom Vidme 2KOB
Tabarek Musaab Hadi Alrbaae 3MEB

Rektor/skolelederrepresentant Trond Gausnes
Ansattrepresentant(er) Tom Richard Thorstensen
Skoleeierrepresentant Michelle Wirgernes
Representant skolehelsetjenesten Anita Håland / Marthe Thorsen
Våre møtereferat fra SU/SMU:

Skoleåret 2023/24:
SU/SMU møtereferat 201023
SU/SMU møtereferat 111223
SU/SMU møtereferat 080224

Skoleåret 2022/23:
SU/SMU møtereferat 260922
SU/SMU møtereferat 051222

Skoleåret 2021/22:

SU/SMU møtereferat 041021
SU/SMU møtereferat 291121
SU/SMU møtereferat 140222 
SU/SMU møtereferat 250422

 

Russestyret

Avgangselevene velger et russestyre som skal jobbe for et felles beste for årets russekull. Oversikt over Vg3-elever som utgjør russestyret kommer. 

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet i Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker

Mobbeombud  i Telemark skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Les mer om Elev, - lærling- og mobbeombudet på fylkets nettsider.

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på www.elev.no.  

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 13.02.2024 kl.10:11