Parkering

Du må betale for å parkere bilen i Skien fritidspark. Alle som parkerer må se skilting for gjeldende avgifter på parkeringsplassen.

Parkeringsregler

  • Alle som parkerer må se skilting for gjeldende avgifter på parkeringsplassen.
  • Kameraene leser registreringsskiltet på kjøretøy 
  • Nærområdet vil bli skiltet «parkering forbudt»

Slik betaler du

  1. Automat med mynt: Taste inn bilens registreringsnummer.
  2. Automat med kort: Taste inn registreringsnummer, godkjenne kortet mot registreringsnummer. Systemet vil da kople bil og kort sammen ved neste parkering og belaste avgiften automatisk.
  3. Betaling via app'en EasyPark. Den registrerer registreringsnummeret slik at man kun trenger å aktivere app'en når man parkerer. Man må bruke appen hver gang man parkerer.
  4. Dersom man ikke velger noen av alternativene kommer det faktura til personen som bilen er registrert på. Fakturagebyr kommer i tillegg.
  5. De faktorene som utløser parkeringsbot er overskridelse av skilting og feilaktig parkering.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 24.11.2022 kl.09:55