Politikontakter

Skolen har godt samarbeid med polititet.

Skolens politikontakter:

Silje Storemyr Andersen, mobil 48885350

Frode Berberg, mobil 488 68 873

Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Publisert:

29.09.2020

Oppdatert:

12.04.2023 kl.15:10