Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse er et utdanningstilbud som gjør det mulig for elever som har begynt på en yrkesfaglig utdanning å skaffe seg generell studiekompetanse.

Det er to mulige veier til påbygning og vi tilbyr begge mulighetene.

Vg3-løpet

Etter at du har fullført to år på et yrkesfaglig studieprogram søker du påbygning. Da gjennomfører du ett år med i all hovedsak fellesfag for å oppnå generell studiekompetanse (og ikke yrkeskompetanse som du ellers ville fått ved å gått ut i lære).

Vg4-løpet

Etter å ha fullført to år på et yrkesfaglig studieprogram går du ut i lære og skaffer deg yrkeskompetanse/fagbrev. Etter fullført læretid søker du påbygning og gjennomfører ett år med fellesfag. På denne måten skaffer du deg både studie- og yrkeskompetanse.

Mer om Vg3-løpet og Vg4-løpet

Fag og timetall for påbygning
Påbygning vg3-løpet har følgende fellesfag

Fag

Antall timer

Norsk

10t

Naturfag

3t

Historie

5t

Kroppsøving

2t

Matematikk

5t

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram (1)

5t

(1) Skoleåret 2020 – 2021 tilbyr vi faget sosiologi og sosialantropologi

Påbygning vg4-løpet har følgende fellesfag

Fag

Antall timer

Norsk

10t

Naturfag

3t

Historie

5t

Matematikk

5t

Ulike veier til påbygning

Vg3-løpet: Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig studieprogram etterfulgt at ett år med påbygning til generell studiekompetanse. Vg3 blir da ett år med i all hovedsak fellesfag for å oppnå generell studiekompetanse.

Vg4-løpet: Etter endt læretid søker du Vg4 påbygning. Det vil da være ett år med fellesfag for å skaffe seg både yrkeskompetanse og generell studiekompetanse.

Ulike veier til påbygning
Ulike veier til påbygning

Publisert: 23.06.2020 Oppdatert: 27.11.2020 kl.09:40