Elev-, lærling- og mobbeombud

Her finner du informasjon om elev- og lærlingombud og mobbeombud i Telemark fylkeskommune.

Elev- og lærlingombud, Magnus Bekkevold
Mobbeombud, Hilde Ekeberg Fliid 

Elev- og lærlingombud skal sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring blir ivaretatt, med et spesielt fokus på et trygt og godt miljø. Dette gjelder også ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Mobbeombud skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Elev- og lærlingombud

Magnus Bekkevold
magnus.bekkevold@telemarkfylke.no
Mobil: 467 91 845
Kontor på fylkeshuset i Skien
tlf. 35 91 70 00

Mobbeombud

Hilde Ekeberg Fliid
hilde.ekeberg.fliid@telemarkfylke.no
Mobil: 901 83 826
Kontor fylkeshuset i Skien
tlf. 35 91 70 00