Om oss

Telemark fylkeskommune er en stor organisasjon med om lag 2000 ansatte

Telemark fylkeskommune er en av regionens største og viktigste arbeidsplasser. Vi har fylkeshus i Skien og et fylkessenter i Seljord. Videre har vi ansatte i Samferdsel, miljø og mobilitet med tjenester i Dalen, Åmodt og Notodden.

I tillegg har vi ansvaret for 11 videregående skoler med om lag 6000 elever og 14 tannklinikker.

De ansatte er et av våre viktigste fortrinn og vår viktigste ressurs. Det er interessant, utfordrende og lærerikt å være ansatt i Telemark fylkeskommune. Vil du jobbe hos oss?

Politisk styrt

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon og hvert fjerde år er det fylkestingsvalg.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Ønsker du mer fakta?

Les mer om regionen