Postliste og innsyn

Offentlig journal

  • er et verktøy for medvirkning, åpenhet og innsyn og skal understøtte demokrati, kontroll og rettssikkerhet
  • gir opplysninger om dokumenter sendt til og fra Telemark fylkeskommune, og er tilgjengelig for de elleve siste månedene
  • oppdateres daglig med dokumenter journalført to dager tidligere. Konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn

Offentlig journal

Kontakt oss for å be om innsyn

Saker fra Vestfold og Telemark

Offentlig journal for gamle Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ønsker du innsyn her må du sende henvendelsen på epost da bestilling ikke fungerer på denne siden.

Unntatt offentlighet

Noen dokumenter er markert med «unntatt offentlighet» og har et rødt symbol. Du kan be om innsyn i disse dokumentene og saksbehandleren vil vurdere om innsyn kan gis. Du bestiller innsyn ved å klikke på det røde symbolet til venstre for dokumentopplysningene.

Dette publiserer vi ikke

For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten, er ikke dokumenter knyttet til enkeltansatte eller enkeltelever/lærlinger publisert i offentlig journal på internett.

For innsyn i den offentlige versjonen av disse journalene, ta kontakt på innsyn@telemarkfylke.no

Politiske saker

Gå til vår felles nettside for politiske saker for innsyn i politiske møter, saksfremlegg og protokoller.

Publisert: 24.05.2019 Oppdatert: 29.01.2024 kl.11:46