Utdanning

Vi i fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift, for ungdom og voksne.

En av de største oppgavene fylkeskommunen har, er å organisere videregående opplæring.

I Telemark har vi 11 videregående skoler i fylket og et stort antall lærebedrifter. Rundt 5500 elever og 1700 lærlinger og lærekandidater omfattes av Telemarks utdanningstilbud.

 

     Skoler i Telemark            Lærebedrifter i Telemark

 

Kontakt utdanning

Inntakskontoret (kl. 09-14)
inntak@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 73 70

Eksamenskontoret (kl. 09-14)
eksamenskontoret@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 70 10

Videregående opplæring for voksne
voksenoppleringen@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 70 15 (kl.09-14)

Fagopplæring
fagopplaring@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 70 00

Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?

Helge Kristian Galdal
Direktør for opplæring og folkehelse