Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever og privatister på videregående nivå, i tillegg til fag-/svenne- og kompetanseprøver for lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater
  • De videregående skolene sørger for gjennomføringen av eksamen for elever
  • Eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister og teoretisk prøve for praksiskandidater
  • Fagopplæring har ansvar for gjennomføring av fag-/svenne- og kompetanseprøver

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamen@telemarkfylke.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 50

Mandag til torsdag kl. 11-14