Eksamen for privatister

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker.

Som privatist melder du deg til eksamen uten å være elev i faget

Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff.  Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen.

Hvis du ønsker å få eksamenskarakteren ført på vitnemålet, vil eventuelle tidligere standpunkt- og eksamenskarakter falle bort. Du velger selv om du ønsker å beholde den opprinnelige karakteren.

I språkfag må du ta eksamen både i muntlig og i skriftlig når du er privatist. Dette gjelder i språkfag der elever får en standpunktkarakter. I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, en for skriftlig og en for muntlig, kan du som privatist velge å gå opp i en av delene.

Dersom du er elev ved en videregående skole og ønsker å melde deg til privatisteksamen, må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen. Eksamensavgiften for privatisteksamen vil dessverre ikke bli refundert.

En praksiskandidat er en som melder seg til fagprøve/svenneprøve uten å være elev eller lærling.

Praksiskandidater må selv sørge for å melde seg til tverrfaglig eksamen.

 

 

 

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamen@telemarkfylke.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 50

Mandag til torsdag kl. 11-14