Opplæring i skole

Telemark fylkeskommune tilbyr opplæring i skole på flere nivå: videregående opplæring for ungdom, videregående opplæring for voksne og fagskole for deg som allerede har en yrkesfaglig utdanning.

Hvem kan søke om opplæring i skole?

Etter fullført grunnskole har du rett til videregående opplæring. For de aller fleste er det opplæring i skole som blir det første steget på veien mot et framtidig yrke, enten du velger et yrkesfaglig løp, eller du ønsker å studere videre på universitet eller høgskole.

Er du under 25 år?

Dersom du er under 25 år, og ikke tidligere har fått tre år med videregående opplæring, har du ungdomsrett i det fylket du er bosatt.

Er du over 25 år?

Dersom du har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende i utlandet, er over 25 år og ikke tidligere har fått videregående opplæring i Norge, kan du søke om voksenrett. Du må være bosatt i Telemark for å bli vurdert for voksenrett her.

Du som allerede har en yrkesfaglig utdannelse og ønsker kompetanseheving eller å gå videre til utdanning på høyere nivå, kan søke om inntak til fagskolen.

Finnes det alternativer til opplæring i skole?

Dersom du ønsker å ta en yrkesfaglig utdannelse, men uten å få teoriopplæring i skole, kan du lese mer om ordningene praksisbrevkandidat og full opplæring i bedrift. Du finner mer informasjon under opplæring i bedrift.

Husk å søke!

Søk på vigo.no

Frist for å søke videregående opplæring (skole og bedrift) er 1. mars.

Trenger du spesiell behandling av søknaden din, er fristen 1. februar.

Les mer om søking i Telemark

Kontakt utdanning

Inntakskontoret (kl. 09-14)
inntak@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 73 70

Eksamenskontoret (kl. 11-14)
mandag - torsdag
eksamen@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 70 50

Voksenopplæring
voksenoppleringen@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 70 15

Fagopplæring
fagopplaring@telemarkfylke.no
Tlf: 35 91 70 00
Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?