7. Ren energi for alle

FNs bærekraftsmål 7 har som mål å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig.

Slik jobber vi med ren energi i Telemark

Klima og miljø

Les mer om:

Lær mer om ren energi

Statistikk: Tilgang til strøm
Statistikk: Ren energi
Statistikk: Fornybar energi
Temaside om klimaendringene og FN
Statistikk: CO2-utslipp

Oppdatert: 27.11.2023 kl.10:06

M+Ñl-7-RGB.jpg

 

Delmål til mål 7

7.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.

7.2 Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

7.3 Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.

7.a Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

7.b Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer.

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jpg