Formater og fargetyper

I malene våre ligger det tilpassede originaler i rett format og farge. Bruker du malene, skal du i prinsippet ikke trenge å forholde deg til betegnelsene. I designmanualen nevnes filformater og fargetyper (RGB, CMYK og så videre), så her får du likevel en god oversikt.

Filformater

I korte trekk:

  • .ai- og vektoriserte .pdf-filer kan brukes på alle flater, både til trykk og digital publisering. Brukes når du trenger vektorgrafikk som kan skaleres uten tap av kvalitet. 
  • Bruk .eps-filer når du trenger en vektorgrafikkfil som er kompatibel med ulike applikasjoner og plattformer.
  • Bruk .png-filer når du trenger pikselbasert grafikk med gjennomsiktighet.
  • Bruk .jpg-filer for fotografier og bilder med detaljer, men uten gjennomsiktighet.
  • Bruk .svg-filer for skalérbar vektorgrafikk på digitale flater.

Nærmere om de ulike fil-formatene:

.ai

AI-filformatet er spesifikt for Adobe Illustrator, og er en vektorgrafikk-editor. AI-filer er vektorbasert, noe som betyr at de lagrer grafikk som matematiske formler. Dette gjør dem egnet for trykksaker og design som skal skaleres til forskjellige størrelser uten å miste kvalitet. AI-filer kan redigeres og tilpasses enkelt i Adobe Illustrator.

.indd

INDD er filformatet til Adobes layout-program InDesign som brukes av profesjonelle grafikere. Fra dette programmet genereres høyoppløste originaler for trykk eller for digital publisering.

.eps

EPS-filer er vektorbaserte filer på samme måte som ai. og pdf., men som er kompatible med flere programvare- og operativsystemer. EPS-filer støttes av forskjellige grafikkprogrammer, inkludert både vektor- og pikselbasert programvare. De er nyttige når du trenger en fil som kan brukes på tvers av applikasjoner og plattformer. Det er et eldre filformat, men er fortsatt etterspurt.

.pdf

PDF er en av de mest vanlige fil-formatene, og er en fil som alle kan åpne. En vektorisert PDF inneholder vektorgrafikk i stedet for pikselbasert grafikk. Dette betyr at grafikken er lagret som matematiske formler, akkurat som i ai-filer. En vektorisert PDF er egnet for trykksaker og design, og kan skaleres uten tap av kvalitet. De kan også åpnes og redigeres i programmer som støtter vektorgrafikk, som Adobe Illustrator. En vektorisert pdf støtter skjermvisning i de fleste epostprogrammer, i motsetning til ai. og eps.

.jpg

JPG-filer er pikselbasert, men bruker en komprimeringsalgoritme som reduserer filstørrelsen ved å fjerne detaljer som øyet normalt ikke fanger opp. JPG-filer er utmerket for fotografier og bilder der detaljnivået kan reduseres litt, uten å påvirke bildet vesentlig. JPG støtter ikke gjennomsiktighet.

.png

PNG-filer er pikselbaserte bildefiler. De støtter gjennomsiktighet, noe som betyr at de kan ha transparente bakgrunner.

.svg

SVG-filer er vektorgrafikkfiler som bruker XML-formatet til å beskrive 2D-grafikk. De er utmerket for webgrafikk, da de kan skaleres til forskjellige størrelser uten tap av kvalitet. SVG-filer kan redigeres i tekstredigeringsprogrammer og er også støttet av moderne nettlesere, slik at de kan vises direkte på nettsider.

.docx

Dette er filformatet for dokumenter i tekstredigeringsprogrammet Microsoft Word. Filformatet brukes til for eksempel brev, notat, rapporter med mer. Det er ikke egnet til profesjonelle trykksaker.

.dotx

Dette er filformatet for malfiler i tekstredigeringsprogrammet Microsoft Word.

.xlsx

Dette er filformatet for arbeidsbøker – «vanlige arbeidsfiler» – i regnearksprogrammet Microsoft Excel.

.xltx

Dette er filformatet for malfiler for regnearksprogrammet Microsoft Excel.

.zip

Et komprimerings- og arkiveringsfilformat. En ZIP-fil er godt egnet når man skal pakke flere filer sammen for en enkel ett-trykks nedlasting, for eksempel logopakker med logo i alle farge- og filformater. For å bruke filen: Lagre zip-filen, høyreklikk på filen og velg «Pakk ut alle».

Fargetyper

CMYK

Fargekoder som er beregnet til trykk. Fargesystemet består av cyan, magenta, gul og svart. Blanding av disse fire fargene er nok til å skape omtrent alle trykte farger. Mengden av hver farge angis i prosentverdi mellom 0 og 100 (fra ingenting og til heldekk).

RGB og HEX

Fargekoder som er beregnet til skjerm og digitale flater. RGB er et fargesystem som bruker lys – primærfargene rød, grønn og blå blander seg i lyset og skaper alle farger.

Pantone eller PMS

System av ferdigblandede farger som benyttes til spesialtrykk. Det kan være på materialer som plast, glass, gummi, folie og så videre.

Svart og hvitt

Nøytrale «farger» som svart og hvitt er viktige i profilen. Svart brukes som tekstfarge, fortrinnsvis som 100 prosent på trykte flater. Hvitt er den viktige «luften» vi trenger for et lett og moderne uttrykk – og for å oppnå god lesbarhet. I vår visuelle profil ønsker vi å bruke mye luft.

Metallisk farge

På fysiske flater i forbindelse med skilt, bildekor og lignende kan metalliske farger og materialer som sølv/stål/aluminium benyttes. Fylkesvåpenet kan også benytte gull-metallisk farge der det på vanlig trykk er gult.

Publisert: 30.05.2023 Oppdatert: 15.12.2023 kl.11:03