Konseptet «Dualitet»

Dualitet representerer en kontrast mellom to aspekter: to sider av samme sak, eller ytterpunkter som gjør helheten komplett. Det kan altså være ganske forskjellige kvaliteter, men som sammen får en ny verdi. Det er også et ord som kan være til inspirasjon med hensyn til intern kultur og kommunikasjon.

I dette enkle ordet bor det også assosiasjoner som gir mange visuelle muligheter for å vise frem fylkeskommunen og alt den har å by på.

Postit-lapper i ulike farger med tekstene gammel og ung, liten og stor, stille og travelt, vann og land, sommer og vinter, bygd og by

Utgangspunktet

Fylkesvåpenet i form og motiv er utgangspunktet og kjernen i identiteten. Fylkesvåpenet representerer Telemark. Det består av et forenklet motiv av en svart bondeøks på en gul skjoldform, i en svart ramme. Skjoldformen er bygget opp av en sirkel og et kvadrat, to grunnleggende former som står i kontrast til hverandre. Disse bygger vi konseptet dualitet ut ifra.

Dualitet overført til formspråk

Stram og rund typografi:

Visuell fremstilling av stram og rund typografi

Stramme og runde former:

Visuell fremstilling av stramme og runde former - firkant og sirkel

Kvadrat og sirkel er geometriske grunnformer med stor kontrast i form av mykt og hardt. De representerer hvert sitt ytterpunkt, og sammen synliggjør de konseptet dualitet. Illustrasjonen under viser hvordan disse formene sammen danner fylkesvåpenets skjoldform.

Markering av hvordan grunnformene kvadrat og sirkel danner fylkesvåpenets form

Vi har fire bærende former i vår visuelle profil: Halvparten av fylkesvåpenets form, sirkel og kvadrat – i kombinasjon med en særegen detalj fra fylkesvåpenets motiv. Detaljen er en kvart sirkel hentet fra formen i øksebladet. Disse fire formene opererer som moduler og kan settes sammen i ulike kombinasjoner og størrelser i et enkelt grid av kvadratiske ruter. Slik blir de fire grunnformene et utgangspunkt for ulike mønster og nye formelementer.

Eksempel på de fire grunnformene halv skjoldform, kvadrat, sirkel og kvart sirkel

Eksempler på sammensetning av grunnformene i mønster

Eksempler på sammensetning av grunnformene i stort mønster

Les mer om bruk av grafiske elementer her.

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 13.05.2024 kl.09:23