Typografi

Nunito fra Google Fonts er valgt som vår primærfont. Den har en rund og vennlig utforming som snakker godt til vår hovedmålgruppe – innbyggerne våre. Nunito skal brukes i all kommunikasjon, og er et bærende element i vår visuelle identitet.

Nunito – vår primærfont

Tekst i fonten Nunito

Nunito oppleves vennlig og er behagelig å lese. Bokstavene er brede og luftige, noe som bidrar til god lesbarhet. Nunito finnes i både rund og stram variant.

Nunito

Den runde varianten brukes i overskrifter, store ingresser og sitater.

Eksempler på tekst i fonten Nunito

Nunito Sans

Den stramme varianten brukes i løpende tekst og små titler.

Eksempler på tekst i fonten Nunito Sans

Last ned gratis fra Google Fonts

Nunito og Nunito Sans er tilgjengelige for alle, uten lisenser, og kan lastes ned gratis fra Google Fonts, eller nederst på denne siden.

Erstatningsfont

Fonten Calibri er en standardfont i Office, og erstatter Nunito i dokumenter som Word, Excel og PowerPoint. Den brukes også som standard i e-post og e-postsignatur.

Eksempler på tekst i fonten Calibri

Når du ikke kan påvirke font

Det kan være flater der du ikke kan bruke Nunito eller Calibri fordi du er bundet til en eksisterende systemfont eller har et begrenset utvalg fonter. Da tilpasser du profilen i forhold til de forutsetningene som er gitt og velger den enkleste og reneste fonten.

Dette kan være kommunikasjon i displayet på en kodelås eller i en digital portal med begrensede redigeringsmuligheter.

Tekstfarge

Som hovedregel bruker vi svart tekst på lys eller hvit bakgrunn. Dette imøtekommer kravene for god kontrast og lesbarhet. 

  • Navigasjonsfargen «Vann» kan brukes på lys farget bakgrunn eller på grafiske elementer i design.
  • På hvit bakgrunn skal det alltid være svart tekst.
  • Hvit tekst brukes kun på navigasjonsfargen «Vann» eller på svart.
  • Andre farger brukes aldri på tekst.

Les om universell utforming og krav for kontrast og lesbarhet.

Les mer om farger og fargebruk.

Typografi på skilt og i veifinning

På skilt og i veifinning er det viktig å være tydelig og gi god navigasjon. Med ulike størrelser på skilt og tilgjengelige flater på bygg, er en plassbesparende typografi ekstra viktig.

Vi bruker derfor fonten Barlow på skilt og bygg, som har et noe smalere design, men som samtidig fremstår med en vennlig og åpen karakter.

Barlow brukes kun til skilt/navigasjon og på bygg. Les mer om skilt her.

Barlow ligger originalt på nettsiden til Google Fonts. Den kan lastes ned derfra eller nederst på denne siden.

Eksempler på tekst i fonten Barlow

Barlow Medium – henvisning

På retnings- eller henvisningsskilt brukes Barlow Medium gjerne i forbindelse med en pil eller annet ikon som symboliserer noe spesifikt.

Eksempler på retnings- og henvisningsskilt

Barlow Regular – løpende tekst

Løpende tekst er i hovedsak Barlow Regular. Tekst på skilt skal være tydelig på avstand, derfor brukes lightversjonen i mindre grad. I forbindelse med løpende tekst er det behov for å utheve små eller store overskrifter, da brukes Barlow Bold.Eksempel på bruk av fonten Barlow regular på informasjonsskilt

Barlow Bold – tekst på bygg

Barlow Bold brukes på bokstaver som settes på vegger eller fasader. Denne teksten markerer et område, en inngang, eller et overordnet navn på bygget. Illustrasjonen under viser ordbildet «Inngang» med svart typografi, belyst fra baksiden om natten. Om dagen ville dette vært en lys betongvegg med svart typografi.Eksempel på bruk av fonten Barlow bold på fasadeskilt

Last ned fonter

Last ned profilfontene Nunito og Nunito Sans, og Barlow for bruk på skilt:

Publisert: 18.04.2023 Oppdatert: 13.05.2024 kl.10:39