Grafiske elementer

Prinsippet bak de grafiske elementene er basert på konseptet «Dualitet». De myke formene mot de harde understreker konseptet. Utgangspunktet er svært enkelt, men rommer mange muligheter.

Hovedgrepet

Vi bruker 4 ulike grunnformer:

  • Grunnform 1: Halv skjoldform
  • Grunnform 2: Sirkel
  • Grunnform 3: Kvadrat
  • Grunnform 4: Kvart sirkel

Grunnformene halv skjoldform, kvadrat, sirkel og kvart sirkel

Grunnformer som dekor

Sirkel, kvadrat, den halve skjoldformen og detaljen fra motivet i fylkesvåpenet (kvart sirkel) settes sammen i et rutenett. Slik kombineres og repeteres grunnformene og skaper nye former og mønster. Kombinasjonene er uendelige og kan være både et hovedmotiv med store og enkle former, eller settes sammen i mer komplekse mønster som dekor. Uttrykket kan både være slagkraftig eller subtilt, avhengig av budskap og viljen til synlighet. 

Eksempel på gridinndeling for de grafiske elementene satt sammen til et mønster

De grafiske elementene satt sammen i et mønster

Kreativitet og muligheter med form og farge

Malene i den visuelle profilen inneholder ulike kombinasjoner av dekorelementene. Her er flere eksempler på hvordan de fire grunnformene skaper leken og interessant dekor med ulik fargebruk. Mønsteret kan være i fargeklanger, ton-i-ton, enkeltfarger eller 100 % svart. Fargeklangene er estetiske og sikrer en bruk som ikke er for påtrengende. Bruk disse om du er usikker på fargekombinasjoner.

Les om farger og fargebruk her.

Kombinasjon av dekor og tekst

De grafiske elementene kan også brukes som informasjonsbærere. Man kan fylle noen av formene med foto/illustrasjon eller man kan bruke tekst. Teksten skal kun settes i kvadratformen og den bør være kort og ikke fylle formen ut i kanten, men sørge for godt med luft.

Eksempel på bruk av grafiske former på rollups og diplom

Eksempel på plassering av bilder i av grafiske former på rollups og plakat

Last ned grafiske elementer

De grafiske elementene som vist i eksemplene over er samlet i en Illustrator-fil for profesjonelle brukere. Dokumentet er satt opp med CMYK-farger.

Publisert: 18.04.2023 Oppdatert: 13.05.2024 kl.09:28