Fylkesvåpen

Fylkesvåpenet er det visuelle kjennetegnet på Telemark fylkeskommune. Tegningen er laget etter beskrivelsen «På gull botn ei oppveksande svart bondestridsøks». Fargene i fylkesvåpenet er svart og gull, som symboliserer blant annet autoritet, kunnskap og visdom.

Heraldisk blasonering

Heraldisk blasonering:

«På gull botn ei oppveksande svart bondestridsøks». 

Telemark fylkeskommunes fylkesvåpen

Den heraldiske beskrivelsen for Telemark fylkeskommunes våpenmotiv ble først godkjent ved kongelig resolusjon 18.12.1970. Blasoneringen ble vedtatt videreført og våpenmotivet tegnet på ny med rundbunnet skjoldform, etter politisk vedtak i 2023.

Historien bak symbolikken

«Bondestridsøksen med det karakteristiske knekkede skaftet er kjent fra 1400-tallet av og framover. Den var både et stridstegn og et verdighetstegn. Øksen hørte med til de våpen som bønder og andre etter loven skulle ha. Mannfolkene hadde øksen med som et verdighetstegn når de skulle til kirken, en skikk som enkelte steder holdt seg til langt ut på 1800-tallet. Mange av øksene som er bevart i muséer og samlinger, kommer fra Telemark. Øksebladene er gjerne rikt dekorert, av og til også skaftene. Derfor skal motivet også gi uttrykk for den kunstneriske legning som telemarkingene er kjent for. Men først og fremst symboliserer det deres frie og uavhengige stilling og deres motstand mot fremmed undertrykkelse.»

- Norske kommunevåpen, Oslo 1987

Gjengivelse av fylkesvåpen

Fylkesvåpenet brukes først og fremst i farge på hvit eller lys bakgrunn. Bruk av andre originaler må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Telemark fylkeskommunes fylkesvåpen i farger på lys bakgrunn

Fylkesvåpen i farger på lys bakgrunn.

Telemark fylkeskommunes fylkesvåpen i farger på svart bakgrunn

Fylkesvåpen i farger på mørk bakgrunn.

I noen tilfeller er det ikke ønskelig å bruke farger. Eksempler på slik bruk er stempler, skilt i metaller og der vår logo står sammen med andre logoer i ensfarget svart eller hvitt. Andre forhold kan være av hensyn til kostnader, leveransetider, arkitektur og omgivelser. Fylkesvåpenet kan da unntaksvis brukes i ensfarget svart eller hvit.

Telemark fylkeskommunes fylkesvåpen i ensfarget svart på lys bakgrunn

Fylkesvåpen som ensfarget, svart versjon. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Telemark fylkeskommunes fylkesvåpen i ensfarget hvit på svart bakgrunn

Fylkesvåpen som ensfarget, hvit versjon. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Fylkesvåpenet kan i spesielle tilfeller gjengis i gullmateriale slik den er beskrevet i heraldisk blasonering. Gullfargen skal være i virkelig materiale, og aldri simuleres/etterlignes på vanlig trykte flater.

Bruksregler

Proporsjonene i fylkesvåpenet skal aldri endres på.

På de fleste flater bruker vi som hovedregel logo med fast sammensetning av fylkesvåpen og navntrekk for å være en tydelig avsender. På enkelte flater er det likevel mer hensiktsmessig å la fylkesvåpenet stå alene. 

Frisone

Fylkesvåpenet og logoer fortjener luft rundt seg og bør ikke forstyrres av andre elementer. Derfor defineres en grense som kalles «frisone». Innenfor denne grensen skal ingen elementer komme. Frisone er et utgangspunkt for å oppnå nok luft rundt fylkesvåpenet/logoen, men det kan med fordel være mer luft enn det frisonen angir.

Skisse for anbefalt frisone rundt fylkesvåpenet

Anbefalt frisone i kommunikasjon

Anbefalt frisone i all kommunikasjon er 1/2 bredde av fylkesvåpenet.

Skisse for minimum frisone rundt fylkesvåpenet

Anbefalt frisone i spesialtilfeller

Når flater er begrenset og ting må stå tett, tillates et minstekrav på luft rundt fylkesvåpenet. Dette kan for eksempel være på skilt der fylkesvåpen/logo må fylle flaten for synlighet. Minimum frisone er 1/3 bredde av fylkesvåpenet.

Størrelser

Fylkesvåpen tilpasses naturligvis i størrelse til ulike formater, men det er definert en fast høyde for logoer i A4-dokumenter, samt absolutt minimum høyde for fylkesvåpen og logoer. På skjerm er fylkesvåpenet responsivt og har ingen standard størrelse, men det skal aldri bli mindre enn 75 pixler høyt.

Målsatt skisse for fylkesvåpenets størrelse på ulike flater

  • Standard høyde på fylkesvåpen/sidestilt logo i A4 dokumenter: 12,5 mm
  • Minimum høyde på fylkesvåpen/sidestilt logo i trykte flater: 8 mm
  • Minimum høyde på fylkesvåpen/sidestilt logo i digitale flater: 75 pixler

For midtstilt hovedlogo gjelder egne størrelser.

Fylkesvåpen som dekor

Fylkesvåpenet kan brukes som dekorelement på digitale flater eller på fysisk materiale. Det gjengis både som fylt flate, eller som en «luftig» variant med omriss. Fylkesvåpenet med omriss egner seg spesielt godt på digitale flater, for eksempel over flotte bilder som representerer fylket på en god måte. Den brukes også med fordel i folie på glass eller ved bruk av pregeverktøy på ulike materialer.

Mockup av fylkesvåpenet i metall på svart bakgrunn

Mockup av fylkesvåpenet preget på papir

Fylkesvåpenet med omriss plassert over et foto. Fotoet viser nærbilde av korn i en kornåker.

Mockup av fylkesvåpenet med omriss plassert som dekor på en vindusflate

Fylkesflagg

Fylkesflagget består av fylkesvåpenet på gul bakgrunn. Flagget fremhever motivet og gir et sterkt og tydelig uttrykk det det flagges.

Mockup for fylkesflagg. Fylkesvåpenet er plassert midtstilt på gul bakgrunn.

Fylkesvåpenet brukes som rettesnor for korrekt størrelse og plassering i formatet. Det skal alltid være sentrert. Høyden på fylkesvåpenet skal ha en marg i topp og bunn tilsvarende 1/3 av bredden på fylkesvåpenet.

Last ned fylkesvåpen

Fylkesvåpen-originaler til ulik bruk

Bruk .png eller .svg på digitale flater. I zip-mappen finner grafikere alle fargevarianter. Vær obs på at fylkesvåpenet sjeldent skal stå alene, vi bruker som hovedregel logo, dvs. faste sammenstillinger av fylkesvåpen + navntrekk.

Bruk av originaler i mapper merket bruk med restriksjoner må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Les mer her hvis du har behov for fylkesvåpen til profilbilder i sosiale medier

Fylkesvåpen Telemark fylkeskommune

 

Publisert: 18.04.2023 Oppdatert: 16.05.2024 kl.11:00