En skole med mangfold og inkludering


Av:

Trond Gausnes

Publisert:

03.06.2024

Oppdatert:

03.06.2024 kl.09:48

Det er juni måned, og mange steder skal det være Pride-markeringer. Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, for å synliggjøre at mange mennesker ikke finner seg til rette i de tradisjonelle identitetskategoriene.
 
Utgangspunktet for Pride var å gi oppmerksomhet til at mennesker opp igjennom historien er blitt diskriminerte og undertrykket med bakgrunn i det. Verden har heldigvis har gått framover, og i Norge skal det være lov å være den man er uten å møte diskriminering i skole eller arbeidsliv.
 
Men fordommer og negative holdninger finnes fortsatt, og derfor er det viktig at vi sier høyt at alle mennesker har rett til å definere sin egen identitet. Unge mennesker fortjener å høre det. For unge mennesker som kjenner på at de har en annen tilnærming til sin egen kjønn- og seksuelle orientering enn den den tradisjonelle, kan det være vanskelig å vise det. De fortjener å bli møtt med forståelse og inkludering.
 
Pride får kritikk for å ha blitt en kommersiell merkevare, som tar oppmerksomheten bort fra det som var utgangspunktet. Jeg skal ikke gå inn i en refleksjon om det, bortsett fra at utgangspunktet for Pride fortsatt gjelder. Pride-paradene har også fått kritikk for å være seksualisert og vise fram det som hører til på soverommet. Jeg kan forstå den kritikken, men den utelukker heller ikke at utgangspunktet for Pride fortsatt gjelder. Det er lov å ha flere tanker i hodet samtidig.
 
En klok mann sa en gang at Norge er jenter som elsker gutter, gutter som elsker jenter, gutter som elsker gutter og jenter som elsker jenter. På skolen vår har vi mennesker som finner seg til rette i disse beskrivelsene, men også mennesker som har en annen tilnærming til sin egen identitet. Det er plass til oss alle.
Mangfoldet ved skolen vår er også mer enn det som er relatert til kjønnsidentitet. Vi er mennesker med ulik etnisk og kulturell bakgrunn, vi bekjenner oss til ulike religioner - eller ikke i det hele tatt. På skolen vår er det også elever som mestrer hverdagen med ekstra støtte rundt seg. Alt dette mangfoldet representerer en styrke, og gir grobunn for skolen til å ivareta de verdiene opplæringen bygger på - menneskeverd, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet.
 
Først og fremst er vi alle mennesker - vær glad i hverandre og mangfoldet!
 
Trond, rektor