Hva gjør jeg om jeg får milde luftveissymptomer?


Publisert:

14.09.2020

Oppdatert:

14.09.2020 kl.13:10

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. Det er viktig at du til enhver tid tar med det det du trenger av skolemateriell hjem, slik at du kan følge undervisning hjemmefra dersom det blir nødvendig.

Her er oppdatert informasjon angående luftveissymptomer:

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste). Se Folkehelseinstituttets nettsider: Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (FHI.no).
  • Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveissymptomer uten kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i ungdomsskole og videregående skole som har luftveissymptomer uten kjent årsak, testes og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Det er viktig at du til enhver tid tar med det det du trenger av skolemateriell hjem, slik at du kan følge undervisning hjemmefra dersom det blir nødvendig.