Prosjekt Rusfri skole


Av:

Trond Gausnes, rektor

Publisert:

01.02.2023

Oppdatert:

01.02.2023 kl.13:50

Gjennom egne observasjoner, meldinger fra elever, samarbeid med politi og SLT-kontakt, ser vi at bruk av ulovlige rusmidler dessverre er økende, både i Grenland generelt og blant elever på skolen vår.

Skolen har satt ned en egen prosjektgruppe med ansatte og elever som skal arbeide med å finne gode tiltak for å systematisk for forebygge mot rusbruk, følge med på skolen, og følge opp mistanke og kjennskap om bruk/salg. Målsettingen er at ingen elever skal bruke ulovlige rusmidler. Prosjektgruppa har lagt følgende delmål til grunn for arbeidet:

  1. Åpenhet – tillit mellom elever og voksne
  2. Åpenhet – elever hjelper hverandre
  3. Økt kunnskap - alle elever skal vite om de helsemessige konsekvensene av bruk
  4. Økt kunnskap - tilby hjelp til de som ønsker det
  5. Økt kunnskap – ansatte på skolen skal vite hvordan gi hjelp
  6. Klare konsekvenser ved salg og rus på skolen

Deltakerne i prosjektgruppa er sosialrådgiverne Bård Bekkevold og Kristine Øverås, lærer Hege Jensen RM-avdelingen, Noah Herrefoss 2IDC, Kine Hèlene Blyberg 4PÅA, Carl William Holm Magalhaes 1MEA og Tabarek Al-Arbaee 3MEB.