Til elever, foresatte og ansatte ved skolen

Foto: Reed foto

Av:

Trond Gausnes

Publisert:

18.11.2020

Oppdatert:

18.11.2020 kl.10:16

De siste ukene har korona-smitten også kommet til skolen, og elever, foresatte og ansatte kjenner daglig på den uroen dette bringer med seg.

I den situasjonen vi er i, møter mange lærere økt forventing om å være tilgjengelige for elever og foresatte utover ordinær arbeidstid både på kveldstid og i helger. Ikke minst fører usikkerheten og uroen mange elever opplever i denne situasjonen til at lærere blir kontaktet for spørsmål om smitterisiko, om skolen blir stengt, bekymringer for medelever, kollektivtransport osv. Lærere må bruke mye tid til å opplyse og berolige elever og foresatte, og det fører til en økt belastning i en allerede krevende situasjon. Lærere har en del av årsverket som ikke er knyttet til arbeidsplassen, og en del arbeid må gjøres hjemmefra. Men også lærere og andre ved skolen har behov for å koble av og ta vare på seg selv og egen familie, og kan ikke være tilgjengelige 24/7.

Skolen og ansatte her har stor forståelse for at mange elever og foresatte er urolige, og vi ønsker å være tilgjengelige og svare alle som spør. Det må imidlertid være forståelse for at elever og foresatte ikke kan få umiddelbart svar om de henvender seg på kveldstid og i helger.

Vi får mange henvendelser fra elever og foresatte med spørsmål om det er trygt å være her, og om vi snart skal gå over til digital undervisning. Slik føringene fra regjeringen og Kunnskapsdepartementet er nå, skal det mye til før dette skjer. En ekspertgruppe ledet av Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet, har konkludert med følgende:

«Ekspertgruppen mener at et redusert tilbud til barnehager og skoler har alvorlige konsekvenser for barn og unge. Tiltakene for barn og unge skal være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse.»

Dette betyr at rødt nivå ikke skal innføres før det er forsøkt tiltak på andre samfunnsområder, og at tiltakene på gult nivå ikke er tilstrekkelig. Det innebærer også at smitteverntiltakene rettet mot barn og unge ikke må være mer inngripende enn nødvendig ut fra smitterisikoen de representerer. Selv om vi de siste ukene har fire smittetilfeller (pr 17.11.20) ved skolen vår, har kommuneoverlegen i Skien med støtte fra Folkehelseinstituttet vurdert at tiltakene som er iverksatt er tilstrekkelige, og vi skal være på gult nivå.

Helsemyndighetenes vurdering er at vi ikke har anledning til å gå over til digital opplæring, men mange elever er likevel bekymret for å møte på skolen, nå som det er økt smitte i vår region. Vi ser at det er en del elever som ikke møter til undervisningen, og skolen blir også kontaktet av foresatte som velger å holde sine elever hjemme. Noen benytter muligheten til å bruke egenmelding, og andre uteblir fra undervisningen uten gyldig dokumentert årsak. Så lenge vi er på gult nivå i trafikklysmodellen, har ikke skolen lov til å organisere opplæringen som hjemmeskole/digitalt. Vi har forståelse for at mange elever og foresatte er bekymret – det er også mange lærere og andre ansatte ved skolen. Men det gir oss ikke anledning til å gjøre unntak fra lovverket. Udokumentert fravær kan føre til at fraværsgrensen på 10% blir overskredet, og eleven mister retten til vurdering i faget.

Enkelte elever er bekymret fordi de selv er i risikogrupper, eller har nærkontakter hjemme som er det. Disse må kontakte fastlege for en vurdering. Skolen kan ikke gjøre helsefaglige vurderinger.

Skolen skal legge til rette for at elever som er borte fra skolen kan få opplæring, og undervisningsopplegg- og materiell, oppgaver osv. skal legges i teamet til klassen/faget. Elever kan imidlertid ikke forvente at lærere skal undervise parallelt i klassen og i teams. I opplæringsloven er det tydelig slått fast at elever skal bidra til at lærer får vurderingsgrunnlag, og når elever også av dokumenterte årsaker ikke møter til undervisningen, blir vurderingsgrunnlaget redusert. For elever som er langvarig borte fra skolen, skal faglærere og kontaktlærer holde kontakten med eleven, det innebærer også at man møtes i teams og at eleven kan stille lærerne faglige spørsmål og få tilbakemeldinger. Dette bør foregå innenfor normal arbeidstid, og eleven har også ansvar for å holde kontakten med skolen og følge opp skolearbeidet.

Elever, foresatte og ansatte ved skolen vil fortsatt måtte stå i disse utfordringene en god stund framover, og ikke alle spørsmål kan besvares på en enkel måte. Det er imidlertid viktig at alle har forståelse og viser raushet for hverandres rammer og opplevelse av situasjonen.

Trond Gausnes
rektor
Hjalmar Johansen videregående skole