Tilpasset opplæring på nett for ungdom

Mange elever klarer ikke å følge ordinær undervisning i videregående skole. Ulike utfordringer fører til at mange elever står uten et fungerende opplæringstilbud. Vi har jobbet med nettbasert undervisning siden 2001 og vår erfaring er at de aller fleste er i stand til nå målene sine gjennom et tilpasset opplegg.

Hovedprinsipper

Vi har utviklet en opplæringsmodell hvor vi gjennomfører all opplæring over Internett. Opplæringsmodellen har fire hovedprinsipper

Tilpasning: Som elev ved hos oss får du en fagplan tilpasset dine muligheter. Dette gjelder særlig i forhold til studiebelastning og graden av sosial interaksjon

Komprimering: De aller fleste fag går over et semester. Dette medfører at du som elev kun trenger å konsentrere deg om et, to eller tre fag om gangen - avhengig av arbeidskapasitet. Det medfører også at vi kan starte opp nye elever høst og vår.

Felles undervisning: I alle fag er det fast ukentlig undervisning i et virtuelt klasserom. Omvendt undervisning, diskusjon og oppgaveløsning er sentralt her, ved siden tradisjonell "tavleundervisning"

Tett oppfølging: Minst annenhver uke skal du som elev møte læreren i hvert fag til samtale. Den nære relasjonen mellom lærer og elev gir gode muligheter for individuelle tilpasninger. lærerne er også tilgjengelige på epost hver dag og det settes opp ekstra møter hvis du trenger det.

De som studerer hos oss blir registrert som elever ved Notodden videregående skole. Som elev får man standpunktkarakter i alle fag og man kan i likhet med ordinære elever bli trukket ut til skriftlige og muntlige eksamener. Som elev kan man også søke lån og stipend.

Utdanningstilbud

Mange elever gjennomfører hele sin videregående utdanning hos oss. Vi tilbyr følgende utdanningsprogram og programområder:

 • Studiespesialisering innenfor språk, samfunnsfag og økonomi
 • Påbygg til studiekompetanse
 • Studiekompetanse gjennom 23/5 regelen
 • Restopplæring og enkeltfag

Opptak

Vi har løpende inntak gjennom året og vi starter opp nye elever i løpet av få dager. Elever som blir innmeldt etter henholdsvis høstferien og vinterferien vil i det fleste tilfeller måtte vente til neste semester før de kan starte opp.

Vi er en offentlig utdanningsinstitusjon og kan ikke ta betalt av privatpersoner. Våre oppdragsgivere er hovedsakelig fylkeskommuner, NAV og videregående skoler. Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å studere her, vi kan hjelpe deg i forhold til kontakten med det offentlige.

Avtal en videosamtale

Det er mange fordeler ved å møtes til en videosamtale. Foruten at det er hyggelig å møtes ansikt til ansikt kan det også gjøre det veldig mye lettere å feilsøke problemer med for eksempel innsøking eller innlogging. Motsatt vei kan det være lettere for oss å forklare utdanningsløp og fagvalg ved å vise fram eksempler.

Etter å ha gjort en avtale om videokonferanse er det bare å gå inn på ansatte, finne personen du skal snakke med og klikke på lenken.

Lånekassen

Praktisk informasjon om søknadsprosess i Lånekassen

Basisstøtten du kan få etter reglene for høyere og annen utdanning, utbetales først som lån. Den delen av lånet som kan bli gjort om til stipend, heter omgjøringslån. Det du får i omgjøringslån blir gjort om til stipend når du består utdanningen.

Søknadsfrister:

 • Høstsemesteret: 15. november
 • Vårsemester: 15. mars

Slik går du frem for å søke om støtte i Lånekassen når du er elev hos oss:

 1. Gå inn på https://www.lanekassen.no/
 2. Velg Logg inn på «Dine sider» oppe i høyre hjørne.
 3. Logg inn med Min ID eller Bank ID.
 4. Velg søknaden for høyere og annen utdanning.
 5. Velg utdanningssted Notodden Ressurssenter.
 6.  Velg voksenopplæring studiespesialiserende dersom du skal ta generell studiekompetanse. Skal du ta en yrkesfaglig utdanning velger du voksenopplæring yrkesfag.
 7. Velg deltid når du får spørsmål om omfang på studie.
 8. Oppgi riktig kontonummer og sjekk kontaktinformasjon før du sender søknaden.

Dersom du er minoritetsspråklig søker må du sende inn kopi av følgende dokumenter til Lånekassen:

 1. Kopi av vedtaksbrev fra UDI som viser når du kom til Norge.
 2. Kopi av gyldig oppholdstillatelse.
 3. Dersom du mottar introduksjonsstønad i bare deler av året du er elev hos oss må du sende bekreftelse på perioden du har mottatt introduksjonsstønad.

Send nødvendig dokumentasjon til følgende postadresse:

Lånekassen
Postboks 4551
8608 Mo i Rana

Flyktningstipend

Dersom du er flyktning i videregående opplæring, kan du få flyktningstipend. Du får ikke mer penger, men du får hele beløpet som stipend.

Man har ikke rett til flyktningstipend i perioden man mottar introduksjonsstønad.

Saksbehandlingstid i Lånekassen

De fleste søknader blir behandlet automatisk, og man kan da få svar i løpet av en virkedag. Dersom man må ettersende dokumentasjon behandles søknaden manuelt, og man må forvente saksbehandlingstid på 6-8 uker.

Du kan også finne forventet saksbehandlingstid inne på «dine sider» på lanekassen.no og velger «dine søknader»

For mer detaljert oversikt over hva du kan ha krav på se link:

https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/

Mer informasjon

Oversikt over når de ulike fagene vi tilbyr er satt opp: Oversikt alle fag

Kontakt

Heidi Schia Bjørndalen

Rådgiver tilpasset og lærer barne- og ungdomsarbeider

heidi.schia.bjorndalen@vtfk.no

41 29 27 59

Bård Løvgren

Avdelingsleder på Nettskolen og Ressurssenter

baard.lovgren@vtfk.no

41217132

Publisert: 18.10.2020 Oppdatert: 08.03.2023 kl.13:48