Universitetsskole

Notodden videregående skole er Vestfold og Telemarks første universitetsskole i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge

Universitetsskoleavtalen er formelt signert av de to rektorene på Notodden videregående skole og Universitetet i Sørøst Norge, og den er Vestfold og Telemark fylkeskommunes første avtale i sitt slag.

De to institusjonene har i mange år hatt et stadig økende samarbeid. Denne avtalen formaliserer og danner et godt grunnlag for videre samarbeid på flere områder. Sammen skal institusjonene utvikle forskning og ny kunnskap til beste for elevenes og studentenes læring. Denne overordnede avtalen åpner dører for å utvikle det gode samarbeidet på flere nivåer i organisasjonene, til beste for hele regionen. Direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark, Helge Galdal, gleder seg til å følge med på hva dette samarbeidet med Universitetet i Sørøst Norge vil komme til å bety.

I praksis betyr avtalen blant annet at man søker å utvikle og styrke USNs profesjonsutdanninger og legge til rette for økt FoUI-virksomhet innenfor de respektive profesjonene og profesjonsutdanningene. Videre skal avtalen bidra til et tettere samarbeid om studentenes praksisstudier og et godt læringsmiljø der veiledning og oppfølging av studentene i praksisstudiene er sentralt.

Institusjonene samarbeider videre på flere områder som videreutvikling av utdanningsløp og forsering, praksisplasser og praksisgjennomføring av høy kvalitet, forskning, utvikling og innovasjon (FoUI), faglig veiledning av studenter og utveksling av faglig kompetanse. I tillegg tilbys det kombinerte stillinger mellom USN og Notodden vgs. og hospitering begge veier. Innenfor internasjonalisering vil man blant annet samarbeide om praksisplasser og hospitering.

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 27.06.2021 kl.21:17