Helse- og oppvekstfag

Utdanningsprogrammet er for deg som er interessert i andre mennesker og har både evne og vilje til å samarbeide med andre. Gjennom arbeidet med fagene vil du lære om mennesker og samspill mellom mennesker med tanke på et yrke innen helse- og oppvekstsektoren.
På helse- og oppvekst får du i tillegg til fellesfagene, flere timer i uka med variert praktisk arbeid. Her er et eksempel der to av elevene holder på med å forberede en pasientseng.

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus, sykehjem eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Helse- og oppvekstfag ved Notodden videregående

Vg1

Folkehelse og livsmestring er et viktig overordnet tema i fagene på Vg1. Mennesker i alle aldre har både fysiske, psykiske og sosiale behov som virker inn på hvordan den enkelte har det. Andre sentrale temaer man jobber med, er hvordan kroppen vår er bygget opp og fungerer (anatomi og fysiologi), hygiene og immunforsvaret, kosthold og ernæring, førstehjelp og ergonomi. I tillegg brukes mye tid på temaet kommunikasjon.

Gjennom det første året blir du kjent med mulighetene videre slik at du kan gjøre et best mulig valg for din videre utdanning og yrkesliv.

 

På Notodden videregående skole har du følgende muligheter etter vg1 Helse- og oppvekstfag:

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Barne– og ungdomsarbeideren kan arbeide med barn og unge i alderen 0-18 år.

Aktuelle arbeidssteder: Barnehager, skoler, SFO, klubbvirksomhet for barn og ungdom. Du kan også være støtteperson for barn og unge med spesielle behov innenfor ulike institusjoner.

Vg2 Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Vg2 Helseservicefag

Helseservicearbeideren skal utføre et effektivt, nøyaktig og raskt arbeid. Opplæringen skal medvirke til å utvikle etisk bevissthet, respekt for andre og evne til å kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er også en del av opplæringen som skal være praksis-nær, tverrfaglig og gi helhetlig kompetanse.

Etter vg2 helseservicefag kan du søke videre til vg3 apotektekniker, tannhelsesekretær eller helsesekretær. 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder:

Sigrid Øya Nykaas

Telefon: 915 50 665

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:59