VIP Makkerskap 2023-24


Publisert:

08.08.2022

Oppdatert:

15.08.2023 kl.11:37

Tiltak for et godt læringsmiljø fra VIP Psykisk helse i skolen

VIP Makkerskap er et tiltak for et godt læringsmiljø og en trygg og forutsigbar skolestart. I korte trekk innebærer programmet at kontaktlærer deler klassen i makkerpar og makkergrupper fra første skoledag. Makkerpar og makkergrupper har bestemte oppgaver knyttet til hverandre, og inndelingen benyttes også til faglig samarbeid. Etter tre uker byttes makkere og makkergrupper, og ordningen rullerer gjennom hele skoleåret. I forbindelse med makkerbyttene gjennomføres det enkle øvelser i samarbeid og kommunikasjon.

Elevene bruker ofte mye energi de første ukene av skoleåret på å finne sin sosiale plass. Ved å starte med VIP Makkerskap allerede første skoledag kan det være lettere å skape et inkluderende og trygt klasserom hvor det er fokus på fellesskap. Trygge sosiale relasjoner i klassen gir også gode forutsetninger for å jobbe med fag. 

Gjennom VIP Makkerskap får elevene øvelse i å samarbeide med forskjellige mennesker, som også kan komme til nytte senere i studie- og arbeidsliv.

Vi vil i løpet av året også gjennomføre VIP Snakk om det, der klassen får mulighet til å snakke om temaet psykisk helse sammen med lærer og ressurspersoner fra UngHelse.

 

| Informasjon til eleven | Informasjon til elevens foresatte |