Teknologi- og industrifag

Vg1 teknologi og industrifag danner grunnlag for mekaniske-, elektromekaniske- og transportfag. Som voksen elev tilbyr vi pr.d.d. kun vg2 transport- og logistikkfag etter bestått vg1.

 

Om kurset

Kurset gjennomføres med to ukentlige samlinger. Der du møter lærer og medelever.

Noen av de ferdighetene du tilegner deg første året er å dreie, frese, bore, kappe, skjære, sveise og lodde.

Når starter vi?

August/September

Søknad

Du søker gjennom Vigo her. For at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven 

Søknadsfrist: 01. mars

Publisert: 11.01.2024 Oppdatert: 11.01.2024 kl.14:56