Pocket-ID

Et mobilt alternativ for skolebevis/ID

De tradisjonelle plastkortene som har vært brukt som skolebevis i mange år, er i ferd med å «gå ut på dato».  I tillegg til at de er lite miljøvennlige, er de også lite praktiske.  

Pocket ID er ett alternativt skolebevis/ID på mobiltelefonen basert på innlogging via FEIDE. 

 

Du følger bare enkelt disse trinnene 

  1. Du laster ned appen Pocket ID og logger deg inn med din Feide-identitet, og dermed kan du ha tjenester tilgjengelige enten du skal ha bøker på bibliotek. 

  1. For at skole/studentbeviset skal være gyldig som ID-kort, må det inneholde bilde.  

Du tar en selfie på appen som skal bli godkjent av skolens administrasjon. Det er kriterier til hvordan bildet skal være. 

 

Bildet du tar blir ikke godkjent dersom

  • Ansiktet delvis dekkes/blir skygget for av caps, hette, solbriller o.l. 

  • Det er brukt filter (Snapchat) 

  • Det er flere personer på bildet 

  • Det er motlys/ dårlig lys 

  • Dårlig kvalitet 

  • Ansiktet er for langt borte (helfigur) 

 

Ofte stilte spørsmål om PocketID:
 

Jeg får ikke logget på

I Pocket ID må du benytte din Feide påloggingsinformasjon. Du kan sjekke din Feide-konto på https://www.feide.no/innsyn Har du problemer med påloggingen, kontakt IKT.
 

Feil informasjon registrert

Informasjonen som ligger i elevbeviset er hentet automatisk fra fylkets skoleadministrative system og det er ikke mulig å endre i applikasjonen. Ta kontakt med resepsjonen for eventuelle endringer.

Hvordan kan jeg endre bilde?

Når du har lastet opp nytt bilde eller bekreftet eksisterende vil bildet være lås. For å endre bildet må det nullstilles i fylkets administrative systemer. Dette kan en få utført enten ved å ta kontakt med resepsjonen.

Endring i elevinformasjon er foretatt i administrasjonssystemet, hvorfor blir det ikke oppdatert i løsningen?

Informasjon fra fylket blir automatisk oppdatert i PocketID hver natt. Alle endringer vil derfor oppdateres påfølgende dag. 

Hva kan jeg benytte elevbeviset til?

Beviset er skolens gyldige bevis for legitimering av din status som elev. Eksempelvis vil det kunne være mulig å benytte beviset ved legitimering i forbindelse med eksamen, ved reise med kollektiv transport eller ovenfor bedrifter. En rekke aktører tilbyr også rabatterte tilbud, men det er imidlertid opp til den enkelte aktør om en ønsker å gi tilbud og eventuelt akseptere beviset.

Hvordan kan en være sikker på at beviset fortsatt er gyldig?

Beviset vil daglig oppdatere seg med aktuell status for eleven. Inne i applikasjonen vil en i tillegg kunne teste gyldigheten ved hjelp av en kontrollfunksjon.

Problemer med å lese QR kode på mobilen

Lysstyrken på mobilskjermen må stå på fullt for best resultat. Gå til innstillinger på telefonen og juster opp lysstyrken. 

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.13:32