Elevråd 23/24

Fire elever var ikke tilstede da vi tok bildet, nytt bilde kommer.

Elevrådsstyret vårt

Elevrådsleder: Leander Øverbø Pedersen 2ELEA
Nest-leder i elevrådstyret:  Nadine Zoé Lawrence 1HOD
 
 
BYGG:
Leder: Wael Khaled Walid Dirbas 2TØMB
Nest-leder: Igor Rutkowski 2RØRB
 
TEK:
Leder: Omar Wisam Abozamel 1TEB
Nest-leder: Dina Valle 1TEC
 
Elektro:
Leder: Kai Benjamin Tjønneng 2ELEB 
Nest-leder: Mathias Gjerde Grønli 3AUTA
 
VG1 HO:
Leder: Andrea Hogstad 1HOC
Nest-leder: Nadine Zoé Lawrence 1HOD
 
VG2/3 HO:
Leder: Lotte Anine Sørensen Fredriksen 2HEFC
Nest-leder: Rikke Jensen 2BUAB
 
 

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet kan slik være med å påvirke i skolen slik at det blir et best mulig utdanningstilbud for alle - i et godt fysisk og psykososialt miljø.

Følgende kriterier legges til grunn når elever skal velges inn i elevrådet:

  • Inkluderende og tydelig bidragsyter til et godt skole- og klassemiljø.
  • Er modig og tør å stå frem og snakke både i klassen og på elevrådsmøte
  • Har evnen til å ta opp saker på en konstruktiv og saklig måte både med klassen, lærere og skoleledelsen
  • Har gode samarbeidsevner både med medelever og de voksne på skolen
  • Er en som holder avtaler og har oversikt
  • Har evnen til å holde seg faglig ajour da noe undervisningstid går til å delta i elevrådsarbeid

 

Elevrådet på Skogmo vgs består av til sammen 62 representanter fra alle skolens klasser på hver avdeling. Elevrådet er organisert slik at hver avdeling har sitt elevråd, bestående av tillitselev + vara fra hver klasse.

Det er hver enkelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Aktuelle saker tas opp på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig. Bringes så videre inn i styret.

KLASSENS TIME: Tillitseleven i hver klasse kan når som helst be om klassens time. Denne timen kan tillitsvalgte bruke til sitt arbeid med klassen, alene eller i samarbeid med kontaktlærer. Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og kontaktlærer vet vi bidrar til å fremme elevdemokratiet og et godt klasse- og skolemiljø.

Skoleledelsen ved 2 elevrådskontakter bistår med å fastsette datoer for elevrådsmøter, årsmøte og andre aktiviteter, slik at disse aktivitetene kan bli en del av skolens helhetlige årsplan og øvrige aktiviteter.

 

Referater fra møter i Skolemiljøutvalget

DATO REFERAT  
08.12.2022

SU/SMU referat Skogmo vgs 08.12.2022

 
24.10.2022

SU/SMU referat Skogmo vgs 24.10.2022

 
02.03.2022

SU/SMU referat Skogmo vgs 02.03.2022

 
21.04.2022

SU/SMU referat Skogmo vgs 21.04.2022

 

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 14.05.2024 kl.14:53