Voksenopplæring

Utdanningstilbud på Skogmo vgs året 2023/2024

Som voksen har du flere muligheter til videregående utdanning. Bruk vilbli.no og utdanning.no for ytterligere detaljer. Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt! Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Vilbli.no         Utdanning.no

 

Voksenopplæring lite.jpg

 

Utdanningstilbud          Kurs          Hvordan søker du    

Søknad til voksenopplæringen

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på http://vigo.no/. Papirsøknader vil ikke bli behandlet. Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. Per dags dato er all undervisning på dagtid.

 

Har du spørsmål?, ta kontakt,
se informasjon under:

Publisert: 21.04.2020 Oppdatert: 12.03.2024 kl.14:22

Jan Auensen

Konsulent, voksenopplæring

jan.auensen@vtfk.no

40874768

Kjerstin Jonassen

Konsulent, voksenopplæring

kjerstin.s.jonassen@vtfk.no

98620865

Berit Iversøn

Avdelingsleder helse- og oppvekst VG1

berit.iverson@vtfk.no

99619780