Helse- og oppvekstfag

Ønsker du å jobbe med mennesker og liker å lære om helse, kommunikasjon og samspill? Vil du prøve deg innenfor praksisfeltet eller ta helse- og oppvekstfag med studiekompetanse? Helse- og oppvekstfag gir deg muligheter til å jobbe med andre mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner.

Se vår brosjyre for muligheter og timeantall 


Dine mål og muligheter

Mål og muligheter

Med dette studieprogrammet har du mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, fotterapeut, helse- eller tannhelsesekretær, ambulansefagarbeider, ortopeditekniker eller portør. For å ta et fagbrev går du to år på skole og to år som lærling i bedrift.


På skolen jobber vi med temaer innen helsefremmende arbeid, kommunikasjon, samhandling og yrkesliv. På Vg1 vil du ha fellesfagene engelsk, matematikk, naturfag. På Vg2  vil du ha norsk og samfunnsfag. Kroppsøving har du begge årene. Det praktiske arbeidet øver du på i skolens praksisrom og underveis i skoleløpet vil du være utplassert i bedrift.
 
Når du velger helse- og oppvekst ved Skogmo vgs, må du ta stilling til om du ønsker å gå ordinært løp der målet er et fagbrev, eller helse- og oppvekst med studiekompetanse (HAF-løpet) der målet er å bli studieforberedt slik at du kan gå videre på høyskole eller universitet.

 

Opplæringsløpet

Helse- og oppvekstfag ordinært løp

I fagene på Vg1 lærer du mer om:  

Hvordan mennesket utvikler seg fra barn til voksen, om fysiske, psykiske og sosiale menneskelige behov, hvordan kroppen vår er bygget opp og hvordan den fungerer (anatomi og fysiologi), hygiene, immunforsvaret, godt kosthold, førstehjelp og kommunikasjon. Du lærer også om yrker og yrkesliv knyttet til studieprogrammet. 

På Vg2 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom 2 ulike utdanninger:
 
Barne- og ungdomsarbeiderfag
Les mer om denne utdanningen på utdanning.no

Helsearbeiderfag
Les mer om denne utdanningen på utdanning.no

Som elev på helse- og oppvekstfag kreves det at du: 

  • er interessert i andre mennesker
  • har evne til å samarbeide med andre og liker å jobbe tverrfaglig
  • kan arbeide selvstendig
  • vil lære om mennesker og samspill mellom mennesker
  • vil prøve deg på ulike praksissteder innenfor fagfeltet

Etter Vg2 er det 2 års lærlingtid

Fag- og timefordeling ordinær HO

 

Helse- og oppvekstfag, 3-årig m/studiekompetanse

I helse- og oppvekstfagene er det mulig å få generell studiekompetanse ved å følge et 3-årig løp på skolen; HAF-løpet.

I HAF-løpet vil elevene få tilbud om et 3-årig videregående løp med alle årene på skolen.

I denne modellen er det større vekt på teorifagene enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er hovedsakelig fellesfagene norsk (hovedmål og sidemål), matematikk og naturfag som har en utvidet teoridel.

Etter endt 3-årig utdanning får elevene generell studiekompetanse, slik at de kan søke seg direkte til universiteter og høgskoler uten å måtte gå veien om læretid og/eller påbyggingsår.

 

Opptaksprøve som gjelder ambulansefag

Det er opptaksprøve for å kunne få lærlingplass i ambulansefag.

For å bestå den fysiske testen må samtlige øvelser gjennomføres med bestått resultat. Det stilles krav både til kondisjon og styrke under opptaksprøven. Det er samme krav til gutter og jenter.

Les mer på nettsiden til Universitet i Stavanger

 

Nytt tilbud

Er du voksen og kvalifisert, kan du nå søke opptak til Vg2 ambulansefag ved Skogmo Videregående skole.

Ta kontakt med: Anita Kristin Nordhammer anita.nordhammer@vtfk.no                                         tlf 934 96 688, eller inntakskontoret tlf 35 91 73 70

Kontakt

Se kontaktinfo til avdelingsledere helse- og oppvekst nederst på siden.

 

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 29.02.2024 kl.11:12

Berit Iversøn

Avdelingsleder helse- og oppvekst VG1

berit.iverson@vtfk.no

99619780

Siv Dalen

Avdelingsleder helse og oppvekst VG2 / VG3

siv.johanna.dalen@vtfk.no

93216486

Tom Olav Guren
Tom Olav Guren

Avdelingsleder fellesfag

tom.olav.guren@vtfk.no

47078734