Gratis læremidler

Ordningen med gratis læremidler er organisert ved at skolen låner ut alle nødvendige læremidler til elevene.

  • Lærebøkene må leveres senest siste skoledag. Ved avbrutt skolegang leveres de straks elevene slutter.
  • Eleven/foresatte er erstatningsansvarlige for ikke innlevert materiale.

Les mer om gratis læremidler og erstatningskrav på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine sider her: Gratis videregående opplæring (se under Læremidler).

Publisert: 18.01.2023 Oppdatert: 18.01.2023 kl.11:04