Studiedagar


Publisert:

05.03.2024

Oppdatert:

05.03.2024 kl.13:13

Alle elevar kan søkje om studiedagar i løpet av skuleåret.
 
• Vg1- og vg2-elevar kan søkje om 3 dagar.
• Vg3-elevar kan søkje om 5 dagar.
 
Bruk skjemaet for studiedagar som du får av kontaktlæraren din. Eller du kan laste det ned her.
 
Kontaktlærar kan innvilge søknad for maksimalt 3 elevar same dag.
 
Du må sjølv spørje alle faglærarane dine, som har undervisning den aktuelle dagen, om å godkjenne med signatur. Når/om du har fått godkjenning frå alle, kan du gi søknaden vidare til kontaktlærar som kan innfri eller avslå søknaden.
 
Du kan ikkje søkje om studiedagar etter 1. mai.