Klarspråk og skriveråd

Når vi skriver, må vi alltid sørge for at vi skriver et klart og korrekt språk tilpasset målgruppen. Det er spesielt viktig i tekster som skal leses av mange ulike mennesker. Klart språk skaper tillit og vil bidra til at Telemark fylkeskommune oppfattes som troverdig.

Hva er klarspråk?

I språklovens § 9 heter det at «Offentlege organ skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa.» Det betyr at språket skal være så klart at alle forstår teksten.

Klarspråk handler ikke om å skrive enkelt, men å skrive tekster som er enkle å forstå. 

En tekst er klar når leserne:

 • Finner det de trenger.
 • Forstår det de finner.
 • Bruker det de finner til å gjøre det de skal.

Hvorfor skal vi skrive klart?

 • Klarspråk fremmer demokratiet. Vanskelig språk kan hindre folk i å delta i saker som angår dem. 
 • Klarspråk skaper tillit. Uklart språk kan skape avstand mellom avsenderen og mottakeren. 
 • Klarspråk gir bedre service og omdømme. Hvis mottakeren forstår teksten, blir det færre spørsmål og misforståelser. 
 • Klarspråk er effektivt. Vi sparer både tid og penger på å skrive klart og forståelig. 
 • Det offentlige skal være et forbilde og skrive klart.

Seks skriveråd

Hvem skriver du til? 

 • Ha klart for deg hvem du skriver til og tilpass teksten.
 • Vurder hva mottakeren vet fra før, og hva du bør forklare.

Hvorfor skriver du? 

 • Få klart fram hvorfor mottakeren skal få, lese og bruke teksten. 
 • Ta med det som er relevant for mottakeren. 

Lag orden i teksten 

 • Lag en hovedoverskrift som forteller hva teksten handler om. 
 • Skriv det som er viktigst for mottakeren først i teksten. 
 • Del lange tekster inn i avsnitt. Skriv avsnittene i en rekkefølge som er logisk for leseren. 
 • Lag mellomoverskrifter som svarer til innholdet i avsnittene. 

Lag klare setninger 

 • Ikke skriv lange og kompliserte setninger. Si en ting om gangen. 
 • Pass på at nødvendig informasjon kommer med og er tydelig. 
 • Bruk verb istedenfor substantiv. 
 • Bruk aktivt språk. 

Velg riktige ord 

 • Velg oppdaterte og konkrete ord. Unngå fyllord. 
 • Forklar et faguttrykk første gang du skriver det. 
 • Forklar en forkortelse første gang du bruker den. 

Om stil, tone og korrektur 

 • Tilpass stil og tone til mottakeren og til formålet med teksten. 
 • Les korrektur. Be en kollega lese teksten din. 

Kilde: Språkrådet

Nyttige verktøy og kurs

Nyttige verktøy

Språkrådet

Klarspråk

Klart språk i kommunesektoren

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Administrativ ordliste

Gratis kurs: Den gylne pennen

Har du lyst til å lære mer om klart språk? Vi anbefaler e-læringskurset «Den gylne pennen». Det er et gratis nettkurs laget av Difi og Språkrådet. 

Den gylne pennen

Nynorskroboten

Skal du skrive nynorsk, men er usikker på om du kan det? 

Nynorskroboten er et godt hjelpemiddel for deg som er ansatt i Telemark fylkeskommune. Ta kontakt med Servicedesken, og be dem om å installere Nynorskroboten for deg.

 

Publisert: 16.05.2023 Oppdatert: 16.05.2024 kl.10:15