Vårt ansikt utad

En visuell profil gir tydelig visuell identitet for organisasjonen, og er vårt ansikt utad. Den skal ikke bare gi et godt førsteinntrykk, men et godt helhetsinntrykk av hvem vi er. Gjennom vårt visuelle uttrykk, blir vi gjenkjennelige og troverdige. Vi blir en del av den samme familien og framstår likt. Det er derfor viktig at hele organisasjonen har eierskap til den visuelle profilen, og at alle bruker den.

Det er fylkesdirektøren som har ansvaret for den visuelle profilen. Seksjonsleder for kommunikasjon forvalter ansvaret i samråd med fylkesdirektøren.

Bli kjent med den visuelle profilen

Vår visuelle profil er i designmanualen delt inn i tre hoveddeler:

I tillegg finner du generell informasjon og tips i menyen Ressurser.

Visuell verktøykasse

Under dette menypunktet finner du alle overordnede elementer som farger, typografi, grafiske elementer og ikoner. Her blir du kjent med vårt visuelle uttrykk.

Logo og bruk

Under dette menypunktet finner du alle logo-originaler og retningslinjer for hvordan logoene våre skal brukes på ulike flater og materiell.

Maler

I menypunktet for maler navigerer du videre basert på hvilken logo du skal bruke: hovedlogo for fylkeskommunens administrasjon eller logo for skoler, tannklinikker og Karrieresenter Telemark.

I menyen finner du prinsippskisser og maler for en rekke ulike flater. De viser stil og tone, og er retningsgivende for trykt og digitalt materiell.

Oversikt over maler for administrasjonen (med hovedlogo)

Se hovedmeny for maler med hovedlogo.

Oversikt over maler for skoler, tannklinikker og Karrieresenter Telemark

Se hovedmeny for maler med logo for skoler og tannklinikker.