PowerPoint plakat, folder og invitasjon/program

Her er PowerPoint-mal for å lage enkle plakater, 4-siders folder og invitasjon/program i vår visuelle profil for skoler, tannklinikker og Karrieresenter Telemark.

Plakat

Malen for plakat i PowerPoint finnes i fire ulike oppsett:

  • plakat med helfarget bakgrunn
  • plakat med hvit bakgrunn og profilgrep
  • plakat med bilde og oppdelte felt
  • plakat med helfarget bakgrunn og bilde

Alle farger i paletten kan brukes på bakgrunner. Du finner veiledning i malen for hvordan du endrer farger.

Eksempel på plakat i PowerPoint med tekst og farge

Eksempel på plakat i PowerPoint med tekst og bilde

4-siders folder

Skolene og Karrieresenter Telemark har mal for 4-siders foldere med egen logo. Tannklinikker kan bruke tilsvarende mal med hovedlogo.

Foldermalen er fin å bruke for å lage 4-siders informasjonsfoldere som skrives ut på lokale printere. Malen er bygd opp for tosidig utskrift på A4-ark som brettes til en A5-folder.

Malen for den 4-siders folderen har tre ulike muligheter for oppsett av forsider:

  • Forside med tittel, bilde og tekstboks
  • Forside med tittel, bilde og ikon i sirkel
  • Ønsker du kun tittel og bilde på forsiden bruker du et av oppsettene nevnt over, og sletter tekstboksen eller sirkelen for ikon.

Baksiden har kontaktinformasjon og tekstboks for kortfattet innhold.

Eksempel på folderforside med ikon

Eksempel på folderforside med tekstboks
Malen har flere innholdssider med mulighet for ulike oppsett for tekst, bilder og tabeller. Her vises to eksempler. Du finner flere oppsett i malen.

Eksempel på innholdssider i folder med tekst og bilder

Eksempler på innholdssider i folder med tabell

Alle farger i paletten kan brukes på bakgrunner. Bruk gjerne våre anbefalte fargeklanger. Du finner veiledning i malen for hvordan du endrer farge, setter inn bilder og ikoner og hvor du finner de ulike sideoppsettene.

PS! Denne malen ikke er ment for å lage brosjyrer med mer enn fire sider, brosjyrer som skal trykkes på profesjonelt trykkeri eller for digitale dokumenter. For slike brosjyrer anbefales det å bruke designmal for grafikere.

Invitasjon/program

Skolene og Karrieresenter Telemark har mal for invitasjon/program med egen logo. Tannklinikker kan bruke tilsvarende mal med hovedlogo.

Malen for invitasjoner og program består av flere innholdssider med mulighet for ulike oppsett og forskjellig type innhold.

Du velger mellom å lage en ensidig eller tosidig invitasjon. Alle farger fra vår fargepalett kan brukes som bakgrunnsfarger, men hold deg til én farge per invitasjon/program.

Eksempel på ensidig invitasjon

Eksempel på tosidig invitasjon med presentasjon av foredragsholdere

Eksempel på tosidig invitasjon

Malen er satt opp slik at den fargede grafikken/bakgrunnen «henger sammen» og farge endres på alle elementene samtidig. Du finner veiledning i malen for hvordan du endrer farge, setter inn bilder og ikoner. Tekstfarge skal ikke endres på, den skal alltid være svart.

Baksiden kan også brukes til utfyllende informasjon om arrangementet, et prosjekt eller lignende.

Eksempler på baksider med tilleggsinformasjon

Skal skolen invitere til et arrangement med flere medarrangører eller samarbeidspartnere kan deres logoer synliggjøres på baksiden eller nederst på forsiden av en tosidig invitasjon. Skolen har sin logo øverst til venstre.

Eksempler på invitasjon med medarrangørers logoeromhet_Telemark.jpg

Ved felles arrangement for flere skoler kan invitasjonsmalen med Telemark fylkeskommunes hovedlogo brukes.

PS! Malen for invitasjoner og program i PowerPoint er fin å bruke til utskrift på lokale printere eller for digital bruk. Invitasjoner og program som skal trykkes på profesjonelt trykkeri bør lages av grafiker med mal for InDesign. Hvis du lager en digital invitasjon/program må du sørge for at filen oppfyller krav til universell utforming. 

Last ned maler

Videregående skoler – plakater
Videregående skoler – 4-siders folder
Videregående skoler – invitasjon/program
Tannklinikker – plakater
Karrieresenter Telemark – plakat, 4-siders folder og invitasjon/program

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.11:48